Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

2207 Tehnologia laptelui și a produselor lactate

Specialitatea „Tehnologia laptelui şi a produselor lactate” vizează pregătirea specialiştilor în una din principalele ramuri ale industriei alimentare- industria de procesare a laptelui, care are o pondere semnificativă în economia ţării.

Pe parcursul studiilor elevii capătă deprinderi teoretice şi practice la procesarea laptelui şi deservirea aparatelor şi utilajelor tehnologice. Absolvenţilor li se acordă calificare de tehnician- tehnolog şi pot activa la întreprinderile de industrializare a laptelui în calitate de: operator la diverse utilaje şi aparate, linii tehnologice, ce participă la procesarea laptelui; laborant în analiza chimico-bacteriologică; expeditor; colector de materie primă (lapte); maistru, şef de secţie, conducător al subdiviziunii de producţie, tehnician-tehnolog şi alte funcţii corespunzătoare calificării obţinute.

Competenţele şi abilităţile dobîndite pe parcursul studiilor permit absolvenţilor să iniţieze o afacere proprie în domeniul dat.

 

 


Pagini vizualizate: 566