Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Activitatea științifică

Elevii IP CTAS sunt cei mai buni la știință

Vineri, 29 martie, în incinta Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, s-a desfășurat etapa republicană a Conferinței Științifico- practice a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar din domeniul agricol.

Juriul, alcătuit din doctori în știință și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului a RM, a evaluat toate rapoartele și machetele prezentate de concurenți.

Elevii IP CTAS, Răbdău Stanislav și Costachi Victor, îndrumați și coordonați, în cercetările lor, de profesorul de Discipline tehnice, Vlas Ghenadie, au obținut cel mai bun rezultat, plasându-se pe LOCUL I. Raportul acestora cu tema Aplicarea protecției interactive a acționărilor electrice a roboților, a fost cel mai reușit și a fost realizat conform cerințelor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea  Conferinței Științifico- practice a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar din domeniul agricol. Elevii noștri au știut să expună bine și elocvent tema cercetată, iar robotul pus în acțiune a impresionat pe toți.

Suntem mândri de elevii și profesorii, care sunt cei mai buni în domeniul tehnic.

Succes și realizări pentru viitor!!!!

Elevii Colegiului – buni și în afaceri...

         Pe data de 6 martie 2019,  în incinta Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație, mun. Chișinău, com. Stăuceni, s-a desfășurat  Concurs Național ,,Târgul Firmelor de Exercițiu", ediția a XI-a. La competiție, au participat 50 firme de exercițiu din 12 instituții de învățământ din țară, Centre de Excelență și Colegii, dintre care 6 Colegii agricole. Concursul a inclus 10 probe.  

         Elevii IP CTAS,  Jaman Galina, Borș Vadim, Dobrovolschi Daniel, Costachi Victor  au prezentat Firma de exercițiu ”AirExtrimSportPark”, care s-a învrednicit de locul III, la proba Cea mai reprezentativă mascotă”.  În pregătirea pentru concurs  elevii au fost ghidați de profesoara de discipline economice Bugai Victoria.

 

Conferința științifico-practică ...

Pe data 1 martie, în incinta Colegiului s-a desfășurat Conferința științifico-practică a elevilor cu genericul : „Experimentând- învățăm, studiem, descoperim...”, la care au participat elevi din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, IP Centrul de Excelență în Energetică și Electronică și elevi de la Colegiul de Montaj și Economie din Moghiliov- Podolsk, Ucraina. În cadrul conferinței au fost prezentate 10 rapoarte.Tematica cercetărilor a fost una variată, două rapoarte ale elevilor din IPCTA  Soroca au fost prezentate în limba engleză și franceză. Elevii și-au prezentat inovațiile, utilizând și machete. Lucrările au fost apreciate de un juriu,din care au făcut parte Contantin Nesterenco, directorul IP CTA Soroca, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Vladimir Zaiacicovschi, directorul Colegiului din Ucraina, doctor în pedagogie, Iurie Petric, director adjunct IPCTA Soroca, Nicolae Muntean președinte al Consiliului de elevi din IPCA Soroca, președinte al juriului a fost Vladimir Ceban, reprezentantul guvernului în teritoriu.

Președintele juriului a specificat importanța organizării unor astfel de activități în formarea tinerilor specialiști, la fel acesta a menționat că prezentarea rapoartelor în mai multe limbi, dă conotație internațională conferinței. În final, participanților la conferință le-au fost înmânate diplome:

- pentru cea mai reușită machetă –Mihai Zmeu, IP Centrul de Excelență în Electronică și Energetică;

- pentru actualitatea și caracterul inovativ al temei- Stanislav Răbdău, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;

-pentru profunzimea cercetării efectuate- Caterina Gurali, Colegiul din Moghiliov- Podolsk, Ucraina;

- pentru eficacitatea, utilitatea implementării rezultatelor cercetării- Dumitru Ștepliuc, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;

- pentru cea mai bună prestanță- Ion Golovețchi, IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

 Ceilalți elevi au primit diplome de participare.

Obiectivul principal al conferinței a fost valorificarea potențialului științific și de cercetare al elevilor, de asemenea schimbul de experiență  al tinerilor din diferite colegii, atât din țară cât și de peste hotare.


Joi, 22.11.2018, directorul Nesterenco Constantin, directorul adjunct, Petric Iurie, șefii secțiilor Verbițchi Mihai și Sandu Nicolai, au participat la Conferința științifico-practică Internațională cu genericul ”Învățământul  din Ucraina: experiență, întrebări actuale și perspective pentru studenți”, care s-a desfășurat în orașul Moghiliov Podolischii, regiunea Vinița, Ucraina.


La eveniment, au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, Polonia și Ucraina. Conferința s-a deschis cu sesiunea în plen, unde au fost prezentate 7 rapoarte, printre care și cel al directorului IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca despre ”Condițiile de obținere a succesului de către manager printr-o cominicare managerială eficientă”. Pe parcursul zilei, cei implicați în activitate au participat la master-clasuri și prezentări de machete lucrative în  domeniul electrificării și cel al construcțiilor. Au fost prezentate două ore demonstrative la disciplinele de specialitate.

Atelierele și rapoartele prezentate în toate cele 6 secții au avut tematica:

 1. Calitatea învățământului – indicatorul nivelului vieții informativ-digitale.
 2. Filosofia învățământului modern superior în contextul reformelor Ucrainene.
 3. Pregătirea profesională a specialiștilor în domenii în condițiile societății informativ-digitale.
 4. Autoformarea personalității în condiții moderne socio-culturale.
 5. Resurse inovative aplicate în procesul practicii internaționale și autohtone.
 6. Abordare inovativă a reformelor și dezvoltarea competențelor profesionale ale specialiștilor moderni.

Conferința s-a încheiat cu invitarea reprezentanților gazdă, elevi și profesori, la Conferința Științifico-practică a elevilor din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, care se desfășoară, anual, în luna februarie.


 

 

În IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca ,  a avut loc de curând Conferința Științifico-practică,  în cadrul catedrei disciplinelor de specialitate cu profil Electrotehnică și energetică,  la care cei mai buni elevi, ghidați de profesori și-au prezentat inovațiile.

Prestanța elevilor a fost evaluată de către un juriu, din componența căruia au făcut parte:

Președinte:  Verbițchi M., șeful secției Electrotehnică și energetică;

Membri:  Patrașcu L., metodist;

               Lisnic A., profesor la discipline de specialitate.

Elevii au prezentat  4 rapoarte, însoțite de machete și prezentări grafice.

Tematica cercetărilor a fost una destul de variată, dar și foarte actuală:

Nr. ord.

Denumirea raportului

Numele, prenumele elevului

Profesorul coordonator

1

Examinarea și utilizarea panourilor fotovoltaice.

Dobrovolschii D. gr. EM 2/1

          Cenavca M. gr. EM 2/1

Ursu Al- dru

2

Cercetarea și aplicarea surselor de lumină cu plasmă.

Ciobanu V. gr. EM 4/1

            Cebotarean A. gr. EM 4/1

Vlas Gh.

3

Studierea și aplicarea aparatelor de sudat.

                   Pîrlii P. gr. EM 2/1

Cecan M.

4

Modernizarea metodei de prevenire a umectării izolației și uscarea înfășurărilor motorului electric

Calinicenco I. gr. EA 4/1

                Pușcaș M. gr. EA 4/1

Pușcaș V.

În urma susținerii publice a rapoartelor, au fost selectate 3 rapoarte spre participarea în cadrul Conferinței Științifico – practice în cadrul colegiului:

 1. Cercetarea și aplicarea surselor de lumină cu plasmă, Ciobanu V. gr. EM 4/1, Cebotarean A. gr. EM 4/1, prof. coord. Vlas Gh.
 2. Studierea și aplicarea aparatelor de sudat, Pîrlii P. gr. EM 2/1,  prof. coord.  Cecan M.
 3. Examinarea și utilizarea panourilor fotovoltaice, Dobrovolschii D. gr. EM 2/1, Cenavca M. gr. EM 2/1, prof. coord. Ursu Al- dru.

Concursul Regional ”Cel mai bun plan de afacere”

 

         Suntem mândri de elevul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, Hangan Mihai, elev grupa MA4/1, care a participat la Concursul Regional ”Cel mai bun plan de afacere”  desfăşurat la data de 26 aprilie 2017 în municipiul Chișinău,  plasându - se pe   locul III. Profesor coordonator – Bugai Victoria, grad didactic II.
          Concursul a fost organizat de  Centrul pentru Educație Antreprenorială şi Asistență în Afaceri - CEDA.

 

Administrația

                                                    

                   

 

Conferinţa republicană ştiinţifico-practică a elevilor

 .                    La 30 martie 2017, în sala de şedinţe a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare s-a desfăşurat Conferinţa republicană ştiinţifico-practică a elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol din subordine.

                     Colegiu nostru a fost reprezentat de elevii Popuşoi Cristian şi Popuşoi Radu (profesor coordonator Malii Anatol), care au prezentat raportul "Marirea randamentului termic pe baza recirculării gazelor nearse" şi au fost apreciaţi cu o menţiune.

                                                                                 

 

 

 

 Conferința științifico-practică în Colegiul Tehnic Agricol  din Soroca

Luni, 27 februarie, în Colegiului, a avut loc Conferința științifico-practică a elevilor la care cei mai buni elevii, ghidați de profesori și-au prezentat inovațiile. Prestanța elevilor a fost evaluată de către un juriu, din componența căruia au făcut parte:

Președinte: C.Nesterenco, directorul Colegiului, doctor în pedagogie, conferențiar universitar;

Membri  Iu.Petric, director adjunct pentru activitatea didactică;

               V.Vîrlan, șeful lucrului educative.

Elevii au prezentat  6 rapoarte, însoțite de machete și prezentări grafice.

Tematica cercetărilor a fost una destul de variată, dar și foarte actuală:

 

Astfel juriul a decis:

Pe  locul I s-au plasat elevii:

 

Popușoi Cristian, gr. TA3/1 cu raportu :l  Mărirea  căldurii de ardere a combustibilului solid  (prof. Malîi A.)

Baban Vadim gr. TA4/1 cu raportul : Oportunutățile de micșorare a accidentelor rutiere prin prisma analizei și selectării datelor statistice (prof. Gumeni M.)

 

Pe  locul II

 

Morari Mihai,gr. EM4/1 cu raportul :Cercetarea și aplicarea detectoarelor de cabluri electrice

 (prof.Vlas Gh.)

 

Pe  locul III

 

Starșîi Valeriu, gr.UC3/1 Ciobanu Andrei,gr. UC3/1 cu raportul : Cercetarea și aplicarea instalațiilor mobile de aer condiționat (prof. Socolovschi M.)

Stavița Marcelen gr. TA3/1 Surse alternative de căpătare a energiei electrice din ape curcgătoare

( prof ..Zaporojan V.)

 

Apopei Daniel gr. UC4/1, Spinei Eugen grUC4/1, Biogazul, o mare oportunitate pentru agricultură

(prof. A .Lisnic)

 

  La data de 14 mai 2016, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic a desfășurat cea de-a IX-a ediție a Concursului național Cel mai bun elev inovator-"GENIUS". Colegiul nostru a fost reprezentat de elevul Muntean Nicolae, din gr. TA 1/1 și profesorul Ciuvaga Victor, inovația cărora s-a ales cu locul UNU.


Concursul "Cel mai competent mecanic"

          În perioada 26 – 27 aprilie, în incinta Colegiului Tehnic Agricol din Svetlîi, Comrat, a avut loc  Concursul republican al elevilor care își fac studiile la colegiile cu profil agricol, cu genericul „Cel mai competent mecanic”. 

La concurs au participat și elevii de la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca: Munteanu Gheorghe și Cecan Cristian.

         Programul etapei republicane a concursului a inclus 3 probe:

-    prezentarea instituției de învățământ;

-   evaluarea cunoștințelor teoretice ale participanților la concurs (timp de 40 minute, concurenții au completat testul răspunzând la 20 întrebări din conținutul disciplinelor: Tractoare și automobile, Mașini agricole, Exploatarea parcului de mașini și tractoare, Regulamentul circulației rutiere);

-    evaluarea practică unde competențele participanților au fost evaluate în baza a două sarcini (rezolvarea unei situații de producție; pregătirea pentru lucru și reglarea agregatului pentru îndeplinirea unei operații tehnologice). 

        În rezultatul concursului, Gheorghe Munteanu de la Colegiul nostru, s-a plasat pe locul trei.

Concurs "Cel mai bun bussines-plan"

 

Noi victorii pentru CTAS

        Joi,  17 martie, în incinta Colegiului Agroindustrial, din Ungheni s-a  desfăşurat Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul: „Formarea profesională de calitate – carieră de succes”, la care au participat elevi din toate colegiile de profil din ţară.

        Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost reprezentat de elevii  gr. EM4/1, Zolotarev Cristian şi Pascari  Cristian, coordonaţi de profesoara Maria Socolovschi, care au prezentat raportul cu tema: „Cercetarea şi aplicarea  instalaţiei de producere a hidrogenului”.

Elevii s-au plasat  pe locul III şi au fost menţionaţi cu Diplome de onoare din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.


Conferința științifico-practică în Colegiul Tehnic Agricol  din Soroca

Luni, 22 februarie, în incinta bibliotecii Colegiului, a avut loc Conferința științifico-practică la care cei mai buni elevii, ghidați de profesori și-au prezentat inovațiile. Prestanța elevilor a fost evaluată de către un juriu, din componența căruia au făcut parte:

Președinte: C.Nesterenco, directorul Colegiului, doctor în pedagogie, conferențiar universitar;

Membri: V.Sîrghi, șeful Secției Evidență și Documentare a Populației Soroca, inginer-mecanic, doctor în tehnică;

               Iu.Petric, director adjunct pentru activitatea didactică;

               V.Vîrlan, șeful lucrului educative.

Elevii au prezentat  7 rapoarte, însoțite de machete și prezentări grafice.

Tematica cercetărilor a fost una destul de variată, dar și foarte actuală:

”Les jeunes – les principales victimes de la force de degradation du marche de  l,emploi ”-

Luța Nicolae(gr. EM 1/1), prof.coord. Rusu E.;

”Analiza,cercetarea și calculul potențialului energetic al biomasei din culturile agricole pentru brichetare la nivel național”-

Pușcaș Mihai(gr. EA2/1), prof.coord. Malîi Anatolie;

”Analiza indicilor tehnico-economici de exploatare a parcului auto și argumentarea metodologiei noi propuse de analiză a activității economice”- Groza Sergiu.(gr.TA 4/1), prof.coord. Zaporojan V.;

”Analiza utilizării surselor regenerabile de energie pentru economisirea energiei electrice în mediu rural”-

Sîrbu A.(gr. EA 4/1), prof.coord. Vlas Gh.

”Investigarea instalației de pompare a apei pentru irigarea terenurilor cu suprafețe mici”-

Andrieș N.(gr. UC 4/1), Rusu V.(gr. UC 4/1), prof.coord.Lisnic A.;

”Cercetarea și aplicarea instalației de producere a hidrogenului”-

Pascari C.(gr. EM 4/1) Zolotorev Cr.(gr. EM 4/1), prof.coord. Socolovschi M.;

”Utilizarea surselor de energie regenerabile – farfuria parabolică Stirling”-

Munteanu N.( gr.TA 1/1), prof.coord.Ciuvaga V.

Astfel juriul a decis:

pe locul I s-au plasat elevii, Muntean N. (gr. TA 1/1) și Pascari Cr. (gr. EM 4/1), care au obținut același același punctaj;

locul II a revenit elevului  Rusu V.(gr.UC 4/1);

locul III- Sîrbu Al-dru(gr.EA 4/1);

la fel au fost premiați cu diplome și pentru cea mai originală prezentare Luta N.(gr.EM 1/1).

Elevii care s-au învrednicit de locul I, vor prezenta Colegiul la Conferința republicană


În perioada 19-21 februarie, la Liceul Teoretic „M.Marinciuc” din Chişinău a avut loc Concursul Naţional de Ştiinţe şi Inginerie pentru elevi. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost reprezentat de elevul Muntean Nicolae, din grupa TA1/1, coordonator de proiect – profesorul de fizică Ciuvaga Victor. Tema de cercetare propusă la concurs a fost: Utilizarea surselor de energie regenerabile – farfuria parabolică Stirling, astfel elevul Muntean Nicolae s-a învrednicit de o diplomă de gradul II.

E de menţionat faptul că Concursul ”Mold SEF” este organizat anual, de Ministerul Educației al Republicii Moldova în colaborare cu compania ”Intel” şi Asociaţia Națională a Companiilor din domeniul TIC, cu scopul de a descoperi și stimula ideile originale, a încuraja și promova creativitatea elevilor, oferindu-le posibilitatea să-și prezinte realizările în cadrul unei competiții naționale, iar ulterior și peste hotare.


În perioada 25 – 28 noiembrie, la Chişinău s-a desfăşurat Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT-2015”, la care au participat  elevul  anului IV Alexandru Sîrbu, împreună cu profesorul de fizică Victor Ciuvaga, au prezentat lucrarea „Utilizarea surselor de energie regenerabilă – motorul STIRLING”, învrednicindu-se cu medalia de aur.Concursul „Cel mai bun elev inovator”, ediţia a VIII-a, şi-a desemnat învingătorii

2015-05-23

Cei mai talentaţi elevi din toată ţara au venit pe 23 mai, la Chişinău pentru a participa la concursul „Cel mai bun elev inovator”, aflat la a VIII-a ediţie. Evenimentul s-a desfăşurat la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”a Academiei de Ştiinţe care, al optulea an consecutiv îşi deschide larg uşile pentru a găzdui o sărbătoare a creativităţii, inovaţiei, competiţiei, dar şi a descătuşării minţii elevilor.

La evenimentul de nominalizare a câştigătorilor a participat conducerea AŞM, AGEPI, preşedintele Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, AGEPI, ai institutelor de cercetare, profesori, elevi şi părinţi. În premieră, participaţii şi oaspeţii au fost întâmpinaţi de un iepuraş drăguţ, care a fost mascota evenimentului şi care a creat bună dispoziţie tuturor chiar de dimineaţă şi le-a dorit succes concurenţilor.

În competiţia creativităţii, inovaţiei şi originalităţii au intrat 105 concurenţi din 40 de instituţii de învăţământ ale Republicii Moldova, care au expus 120 de lucrări.

         Tinerii inovatori au fost salutaţi de preşedintele AŞM,acad.Gh. Duca.                                 

Premiul pentru popularitate, instituit în premieră a fost acordat elevilor Alexandru Sârbu, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca şi Alexandru Ciuvaga , liceul teoretic ,, Constantin Stere ,, din Soroca

Câştigătorii concursului au primit cadouri de preţ, premii băneşti şi diplome de participare. De asemenea, de premii speciale pentru creativitate, originalitate, capacitate inovativă etc. au beneficiat şi cei mai activi participanţi la procesul inovativ din sistemul de învăţământ şcolar: cele mai active raioane şi cele mai active şcoli/licee. 

Organizatorii Concursului au fost: Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic; Ministerul Educaţiei; Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală; Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi, în premieră, la ediţia curentă, calitatea de organizator a avut-o şi Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.


 

 

 

Eleva CTAS Maria Podubnîi a cîştigat premiul II la un concurs naţional.

Performanţe pentru CTAS. Eleva gr.EM2/1 a devenit cîştigătoarea Concursului Naţional de Creaţie literară pentru elevi, „Scrisoare mamei”, desfăşurat de către Direcţia generală educaţiei, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău, pe data de 25 aprilie 2015.

Maria P. s-a învrednicit de locul II, liceeni (scrisoare în l.rusă).

Suntem mândri de succesul Mariei Podubnîi!!!

 

 

 

 


 

Noi performanţe pentru Colegiul Tehnic Agricol...

Elevul grupei MA 2/1, Hangan Mihai, s-a învrednicit de locul II, la Concursul Naţional „Europa la noi acasă”, concurs de eseuri  organizat  de Ministerul Educaţiei şi Mișcarea Europeană din Moldova, în parteneriat cu Centrul Pro-European de Servicii si Comunicare, Biblioteca Naţională,  Asociaţia de instruire si Informare Europeană și Universitatea PERSPECTIVA INT. La fel cu Diplome au fost menţionaţi directorul Colegiului , Constantin Nesterenco şi profesorul de limbă şi literatură română, Steliana Solovei.

Rezultatele Concursului au fost anunţate la data de 09.05.2015.

 

 


Activitatea științifică, în Colegiu, este diversă, dar și interesantă. Aceasta se manifestă în diferite moduri, dar, mai ales, la nivel nivele. Aici vrem să menționăm faptul că elevii au ore facultative în cadrul cărora fac diferite experimente științifice, dar și diverse instalații și machete, care i-ar ajuta să înțeleagă anumite procese sau fenomene.

Conferința științifico-practică a elevilor

     De  la înfiinţarea Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, ca şi instituţie de învăţămînt, vîrstă importantă, pentru cei care s-au format  şi au format personalităţi aici, putem face unele totaluri.

     Am vrea să ne referim la ceea ce îşi are începuturile aici, în Colegiul nostru, adică activitatea ştiinţifică şi lucrul experimental şi de cercetare, de la noi a venit ideea de a desfăşura anual Conferinţa ştiinţifică a profesorilor şi elevilor.

     Este semnificativ faptul că pentru întreaga perioadă de activitate, lucrului experimental şi creaţiei tehnice întotdeauna i-au fost acordate o atenţie sporită.

     Anual, Conferința se desfășoară în mai multe etape: la nivel de catedre, Colegiu, apoi republican.

     Anul acesta la Conferința internă au participat 7 referate, dintre care, de juriu, au fost selectate, ca fiind mai bune două. Juriul a fost unul independent, din exterior, cu reprezentanți ai raionului, ai mediului de afaceri, dar și doctori în știință:

Sîrghii Vadim,  şeful Secţiei Evidenţă şi Documentare a Populaţiei Soroca, Departamentul Documentare ÎS”CRIS” „Registru” MTIC, inginer-mecanic, doctor în tehnică;

Babără Liliana, manager Instituţia Publică „IAS”, doctor în economie;

Slutu Serghei, şef Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Soroca;

Malîi Alexei, inginer în telecomunicaţii, şef sectorul Exploatare şi instalări „Moldtelecom” Soroca-Nord;

După etapa internă, a urmat cea republicană, care s-a desfășurat tot în cadrul Colegiului nostru. Temele referatelor prezentate de către elevi au fost variate și interesante:

Tematicile relatărilor:

 1.  

Serviţa Andrei

Влияние температуры масла на работу следящих устройств.

Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi

 1.  

Danilov Dionisie

Eficienţa plivitului şi cîrnitului la soiul Moldova

Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău

 1.  

Sîrbu Alexandru

Utilizarea surselor de energie regenerabile – motorul Stirling.

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

 1.  

Cebotari Igor

Utilizarea energiei eoliene pentru cultivarea legumelor în teren protejat.

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

 1.  

Cherdivară Mariana

Trihuc Elena

Studierea influenţei amelioratorilor alimentari asupra calităţii produselor de panificaţie.

Colegiul Agroindustrial din Rîşcani

 1.  

Racu Valeria

Contabilitatea activelor biologice imobilizate în curs de execuţie la cultivarea plantaţiei de măr în aspectul tranziţiei la noile reglementări contabile

Colegiul Agricol din Ţaul

 1.  

Lesnic Mihaela

Tehnologia de fabricare a diferitor tipuri de aluat cu adaosul făinii de porumb.

Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuţi

 1.  

Catruc Marin

Studiu privind ovariectomia scrofiţelor

Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni

 1.  

Gumenco Eugenia

Angajarea tinerilor în cîmpul muncii.

Colegiul Agroindustrial din Ungheni

 

Interesați și de știință

   Este vorba de elevii și profesorii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, care se străduie să aplice cunoștințele teoretice în practică.    În  special, am vrea să spunem despre elevul anului III, Sîrbu Alexandru și profesorul de fizică Ciuvaga Victor, care nu ratează ocazia de a participa la diferite concursuri naționale.

   De data aceasta, tandemul elev – profesor, a participat la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2015, ediția a III – a, care s-a desfășurat în perioada 25-27 februarie la Chișinău, sub egida Ministerului Educației, dar cu sprijinul Companiei Intel și Asociației Companiilor Private în domeniul IT din Moldova. La concurs au participat peste 50 de elevi care au realizat măcar un proiect în domeniile științe exacte, tehnologie, inginerie și matematică. Rezultatele concursului au fost echivalente celor ale Olimpiadei Republicane la fizică și matematică.

  Datorită efortului depus și a cunoștințelor bune în domeniu, elevul și profesorul s-au învrednicit de diplomă de gradul II, categoria Științe aplicate oferită de către Ministerul Educației și directorul Companiei Intel, dar și cu unicul  Premiu Special din cadrul Concursului Mold SEF, acordat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

   Cîștigătorii etapei naționale a concursului vor participa la competiția internațională Intel ISEF 2015, care se va desfășura în orașul Pittsburgh, SUA.

   Suntem mîndri de așa colegi și discipoli, felicitări și mai multe realizări!


Este foarte importantă și activitatea realizată pe arenă internațională,  cu care se mîndrește colectivul Colegiului nostru.

    Activitatea științifică în cadrul Concursului referatelor științifice organizat de către INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMUNITY GISAP, de pe lîngă International Academy of Sciences and Higher Education London, United Kingdom a început încă în 2011, dar cei mai fructuoși au fost ultimii doi ani, timp în care au fost acumulate numeroase mențiuni și diplome:

 

 

 

 

Steaua de smarald

locul III, la nivel interdisciplinar  între referatele științifice din  Republică, pentru anul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steaua de smarald
Locul 15, între universitățile Euro-Asiatice, pentru cercetări în psihologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steaua  de smarald,
locul III la nivel continental, pentru cercetări interdisciplinare

 

 

 

 

 

 

Steaua de diamant în știință, premiant, la nivel interdisciplinar

 

 

 

 

 

Steaua de smarald

locul IV,
la nivel Conti-nental, pentru cercetări în domeniul științelor pedagogice

&


Pagini vizualizate: 566