Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Personalul managerial și didactic

Instituţia de învăţământ este interesată de a asigura formarea continuă a tuturor cadrelor didactice, atât la nivel local, cât şi la nivel raional şi republican.

La nivel local sunt realizate seminare instructive, ateliere practice, mese rotunde, care facilitează formarea continuă. Tematica acestora e inclusă în planul managerial, în planurile de activitate a catedrelor.

Nu mai puţin importante în promovarea experienţei pedagogice avansate sînt Săptămînile Catedrelor, care oferă oportunităţi de realizare şi preluare a experienţei.

Profesorii instituţiei noastre sunt încadraţi în Seminare republicane, la care se prezintă cu proiecte, rapoarte, care facilitează schimbul de experienţă.

O dată la 3 ani fiecare cadru didactic este preconizat la formare continuă în Instituţiile abilitate de stat : IŞE, Universitatea Agrară de Stat din Moldova etc.

În 2012 – 12 profesori au beneficiat de formare la modulul „Formarea abilităţilor” în cadrul Proiectului EdAgri, iar în 2013- 11 profesori la modulul „Predarea cunoştinţelor”.

În 2015- 9 profesori  s-au perfecţionat la Institutul de Formare Continuă şi un profesor a beneficiat de formare la UTM modulul I.

Decembrie 2015 alţi 8 profesori au participat la un atelier de lucru în cadrul colegiului organizat de formatorii -experţi de la UTM privind utilizarea metodelor de predare-învăţare şi evaluare la lecţii şi corectitudinea aplicării acestor metode în procesul didactic.


Pagini vizualizate: 566