Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Învățământ dual

Învățământ Dual

      Sistemul dual de instruire combină practica în întreprinderi (ucenicia) şi formarea profesională în instituții de învățământ profesional tehnic. În procesul de formare accentul este transferat de la instituția de învățământ la întreprindere, unde se desfășoară atât instruirea practică, cât și componentele specifice instruirii teoretice, astfel 70% din planul de învățământ se realizează în întreprindere și 30% în școală. Această formă de învățământ este avantajoasă atât pentru tineri, care au garanția că studiile pe care le fac corespund rigorilor pieții muncii, cât și pentru angajatori, care contribuie și sunt siguri de calitatea pregătirii viitorilor specialiști. Elevii pregătiți prin intermediul acestei forme de instruire se bucură de drepturile ce decurg din statutul de elev și concomitent, aceștea se bucură de drepturile de angajat, în ceea ce privește răspunderea față de calitatea producției, normarea activității, formele de retribuire a muncii prestate, asumarea unui rol activ în viața întreprinderii.

 

 

AVIZ

Pentru anul de studii 2018-2019, instituția anunță admiterea la nivelul III, la meseria 821002  ''Silvicultor".

  • Durata studiilor 2 ani
  • Acte necesare:     

Act de studii în original,

6 foto colo3x4, 

certificat medical (forma 086-U sau 086-E,

buletin de identitate (original și copie).

 


                         

 

 

      


Pagini vizualizate: 566