Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Curriculum

           În anul de învăţămînt 2013-2014, conform ordinului ministerului educaţiei 13 instituţii de învăţămînt mediu de specialitate, au implementat planuri de învăţămînt centrate pe credite. Colegiul Agricol din Ţaul a fost unul din aceste instituţii, implementînd planui în ECVET la două specialităţi: 1851 "Informatica", 2803 "Horticultură şi Viticultură".

           Din 2014 toate colegiile implementează planuri în ECVET unificate, conform specialităţilor. 

 

           Colegiul Agricol din Ţaul a elaborat planuri de învăţămînt pentru specialităţile: "Horticultură şi Viticultură" şi "Agronomie". Împreună cu profesorii de la Colegiul de Ecologie a fost elaborat planul la "Silvicultură şi grădini publice", iar de la Colegiul Financiar-Bancar, ne-au fost propuse pentru implementare planuri pentru specialităţile: "Informatica" şi "Contabilitate".

          Sunt create grupuri pentru unificarea programelor disciplinelor. Profesorii instituţiei noastre participa în aceste grupuri de lucru.

 

   

   


Pagini vizualizate: 566