Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Parteneriat social

 Parteneriatul social este construit pentru a promova ideea de învăţare practică. Educaţia permanentă, cu noile metodologii şi noile soluţii furnizate aduc o schimbare, prin creşterea motivaţiei pentru învăţare, creşterea nivelului de educaţie, dobîndirea noilor competenţe scontate de piaţa muncii.

La nivel de unitate,  instituția  relaţionează cu salariaţii, elevii şi părinţii acestora; sindicatele; comisariatul de poliţie; centrul de sănătate.

La nivel naţional şi ramural CEHTA are  relaţii de parteneriat cu  Ministerul Agriculturii,Dezvoltării Regionale și Mediului, cu Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,Institutul de Formare Continuă.

           Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţămînt şi a pregătirii specialiştilor, colegiul colaborează cu catedrele Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Academiei de Studii Economice,  cu Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, Centrul  Ştiinţifico-Practic “Selecţia”, Bălţi, IP Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Ocoalele silvice  şi alte instituţii ştiinţifice.

Începînd cu 2011 conlucrăm cu Eco Net „Firma de exerciţiu”, cu grupul LED în Proiectul „Ed Agri”, ne străduim să identificăm şi să obţinem proiecte care ar contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi trai a celor instruiţi şi colectivului profesoral, ca să presteze un serviciu educaţional de calitate.

     

Colaborările fructuoase continuă

Proiectul "O lume de văzut"

Cadre didactice din Colegiu au avut oportunitatea de a participa la ateliere de instruire cu genericul "Organizarea de proiecţii de film documentar vizînd drepturile omului în cadrul disciplinelor şcolare, lecţiilor de dirigenţie", însoţite de discuţii şi activităţi - ca metodă nonfomală şi interactivă, organizate  de People in Need Moldova.

  

Profesorii şi-au mărturisit opiniile că filmele documentare au sensibilizat elevii şi i-au motivat să se implice mai mult în comunitatea lor. Sperăm ca vom avea parte si in continuare de asemenea rezultate frumoase!

19.04.2016 Seminarul cu PEOPLE IN NEED "Înfiinţarea unei vii"


Pagini vizualizate: 566