Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Scurt istoric

 

      În temeiul  Hotărîrii Guvernului nr.781 din 22 iunie 2016   „Cu   privire la  modificarea  denumirii  Instituţiei  Publice  „Colegiul Agricol din Ţaul”,ordinului Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, nr 183 din 02 septembrie 2016  „Cu   privire la  aprobarea Statelor Centrelor de Excelenţă " şi extrasului    „Camerei Înregistrării de Stat  Î.S nr.23279 din 22 septembrie 2016, se modifică denumirea Instituţiei Publice   „Colegiul Agricol din Ţaul” în Instituţia Publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul ”

Colegiul Agricol din Ţaul a fost fondat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 321  din 28 iunie 1991 „Cu   privire la  reorganizarea unor instituţii de învăţămînt mediu de specialitate”    (ordinul  Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei  al   Republicii Moldova nr. 1217 din 15  iulie 1991) ca act de reorganizare a sovhozului-tehnicum de Agronomie „V.I. Lenin”,  fondat în 1963.

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1217 din 21.12.1998 şi ordinului Ministerului Agriculturii nr.19 din 01.02.1999 Colegiul a fost afiliat la Universitatea Agrară  de   Stat din Moldova.

      În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1551 din 23.12.2003 şi ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 52 din 16 martie 2004, Colegiul, ca instituţie de învăţămînt superior de scurtă durată, a fost reorganizat în instituţie de învăţămînt mediu de specialitate.

       Instituţia de învăţămînt a fost acreditată prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 4.3 din 8 aprilie 2004 cu specialităţile: 2801 „Agronomie”, 2807 „Tehnologii agricole”, 1803 „Marketing”, certificat de acreditare, seria AC nr. 0001. Specialitatea 1810 „Contabilitate” a fost acreditată prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 11.11.3 din 28.09.2006.

        Pe parcursul anilor au fost pregătiţi specialişti pentru veriga medie a sectorului agrar al Republicii Moldova la specialitatea "Agronomie", iar în ultiumii ani şi la specialităţile: "Tehnologia păstrării şi prelucrării cerealelor", "Horticultură",  "Tehnologii agricole", inclusiv, specialişti la învăţămîntul cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţă redusă.     

         

 

 Patrimoniul și baza tehnică-materială a Centrului de Excelenţă din Țaul

    Patrimoniul Centrului de Excelenţă din  Țaul a fost creat, menținut și este dezvoltat în continuare, angajații instituției manifestând atitudine grijulie față de bunurile acestuia. Astfel, instituţia are la     balansa sa:

 •        blocul de studii cu 20 cabinete și 13 laboratoare (suprafața de 4678 m) are cazangerie pe gaz natural;
 •       biblioteca cu un fond de 91523 cărți, numărul de titluri – 13070;
 •         sală de lectură cu 100 locuri, dotată cu 7 calculatoare, conectate la Internet;
 •        sală de festivități pentru 240 locuri cu suprafața de 288 m2;
 •  sală de sport (suprafața de 288 m)asigurată cu inventar sportiv și un stadion de 600 m2;
 •        cantină de 605 mcu 120 locuri , care este utilizată parțial și bufet de 40 locuri,
 •         3 cămine cu suprafața 750 m2: într-un cămin renovat și dotat, încălzit cu cazan pe biomasă locuiesc 300 elevi (planificat pentru 477 locuri); alte două cămine a câte 220 locuri sunt conservate;
 •       punct medical de 60 mpentru 10 locuri;
 •          stațiune didactică-experimentală cu suprafața de 406,5 ha, dintre care 269,1 ha de pământ arabil, 76 ha de livezi de măr (din care 38,5 ha sunt casate), 1 ha de viță de vie;
 •          loturi demonstrative pentru culturi pomicole (suprafața de 0,60 ha cu 12 specii a cîte 4-5 soiuri fiecare) şi legumicole (de 0,10 ha);
 •         cameră frigorifică dotată în 2014 (capacitatea de 100 t);
 •         depozit (capacitatea de 1000 t);
 •         seră de tip tunel cu suprafața de 252 m2;
 •                                     echipamente, utilaje și mecanisme;      brigada de tractoare şi maşini agricole.  

     

  

  

Staţiunea didactico-experimentală

    Stațiunea didactico-experimentală este o subdiviziune a instituției și constituie baza principală pentru practica de instruire, tehnologică şi, parțial, cea de diplomă a elevilor, mai cu seamă pentru specialitățile agricole. Pe terenurile stațiunii sunt desfășurate lucrări experimentale care sunt destul de bine organizate în. Pe pământul arabil sînt amplasate două asolamente de cîmp şi asolament legumicol, unde, conform tehnologiilor avansate, se cultivă majoritatea culturilor de câmp și unele culturi legumicole. Stațiunea este asigurată cu utilajul agricol necesar atît activității de producție, cît și procesului educațional. Pentru realizarea practicii de instruire la disciplinele de specialitate sînt create pepiniere, seră pentru creșterea răsadului şi legumelor. Profesorii de specialitate conlucrează eficient cu personalul Stațiunii didactico-experimentale. În fiecare an se analizează situația agronomică şi economică a stațiunii la ședințele Consiliului profesoral, Consiliului de administrație, la conferințele de totalizare a practicilor tehnologică și de diplomă.    


Pagini vizualizate: 566