Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Admiterea

CENTRUL DE EXCELENŢĂ  ÎN VITICULTURĂ ŞIVINIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU

ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL DE STUDII 2016-2017

 

 Instituţia are o istorie bogată, fiind fondat în anul 1842. Pe parcursul anilor  a  pregătit mai mult de 25 mii de specialişti în domeniul vitivinicol. Absolvenţii suntantrenaţi în cîmpul muncii ca organizatori şi executori a proceselor tehnologice la producerea şi valorificarea producţiei horticole şi vinicole. Elevii pot obţine atît specialităţi de bază cît şi conexe ca: laborant –chimist, prelucrător de vin şi vin brut, etc. Se preconiză obţinerea profesiilor de tractorist –maşinist şi conducător auto categoria B.

Admiterea se efectuează în baza notelor din actul de studii.  Persoanele înmatriculate la studii sunt asigurate cu cămin , bursă, se organizează  practică de stagiere peste hotare (România, Franţa, Olanda, Belgia, Austria  etc.)   Studiile se desfăşoară în limba de stat, în baza studiilor gimnaziale (9 clase), cu frecvenţă la zi, la buget şi contract.

Elevii  înmatriculaţi  au  posibilitatea  de a susţine,  la finele anului trei, examenul de BACALAUREAT.


Pagini vizualizate: 566