Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Curriculum

       Curriculumul trebuie îmbogăţit în sensul corelării conţinuturilor sale şi metodelor folosite în procesul didactic cu realitatea socială, experienţa cotidiană şi mediul de viaţă al elevilor.

    În 13 colegii din țară, pe parcursul anului de studii 2013-2014, este pilotat Sistemul de Credite de Studii în VET /ECVET /. Printe aceste colegii se află şi Centrul de Excelență în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău.  Astfel, elevii care au fost admiși în anul I în colegiu studiază după planuri noi, avînd posibilitatea să aleagă unele discipline şi profesori. Aceasta va permite obținerea unei calificări complementare prin cursurile la libera alegere de la alte specialități sau chiar din alte instituții de învățămînt. Elevii vor susţine examene la toate obiectele de studiu.

    Centrul de Excelență în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău a elaborat planuri de învăţămînt la specialităţile Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare şi Horticultură şi Viticultură.


Pagini vizualizate: 566