Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Parteneriat social

      Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău menține și dezvoltă continuu relații de colaborare și parteneriate cu foști absolvenți, diferiți agenți economici, instituții de stat, administrația publică locală și centrală, precum și cu un șir de organizații internaționale care activează în domeniu.

     Printre partenerii de bază din ultimii 5 ani putem menționa:

     - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare care a oferit dotare pentru laboratoare cu echipamente și mobilă,  reparația acoperițului secției studii, căminului, sălii de spor.

    - Agenţia austriacă pentru dezvoltare (AAD), proiectul ”ECONET – Promovarea firmei de exercițiu” în cadrul parteneriatul dintre KulturKontakt Austria și ONG-ul ECO NET. Scopul propus a fost de a transmite capacități şi aptitudini orientate spre economia de piață și au introdus un nou conceptmetodic, şi anume, firma de exercițiu, şi împreună cu acesta, noi obiecte de studiu în sectorul secundar despecialitate din Moldovacare au fost introduse în planul de învățământ.În locul cunoştințelor teoretice suntformate calificăricheie pentru piața forței de muncă.

      În CEVVC a fost amenajată încăperea nr. 305 pentru funcționarea firmei  de exercițiu cu echipament(calculatoare, imprimante…).S-au organizat seminare de şcolarizare a profesorilor la discipline economice (contabilitate, marketing, management, managementul întreprinderii, informatică),  cursuri de engleză,  precum și participarea la târgurile firmelor de exercițiu în Salzburg/Austria 2007 şi Budva/Muntenegru, 2008, Sarajevo 2010.

     - Fundația LED Moldova – Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein(Liechtenstein Development Service (LED) în cadrul Proiectului EdAgri – Educație pentru Agricultură și în baza Contractelor nr.17 și nr.15 pentru perioada  20.05.2013 – 31.12.2014. Scopul contractelor încheiate între părți este de a consolida procesului de instruire la specialitatea Horticultură și viticultură, Tehnologia păstrării și prelucrări fructelor și legumelor.  Obiectivele și formele de cooperare includ:

a) activități de formare pentru dezvoltarea abilităților de instruire și profesionale ale cadrelor didactice;  

b) suport pentru echipament și consumabile, precum și asistență materială pentru infrastructura atelierului de instruire, laboratoarelor și lotului demonstrativ al Colegiului;

c) asistență și consultanță oferită pentru dezvoltarea instituțională a Centrului.

      În 2013-2014 au fost procurat echipamente, materiale și literatură de specialitate pentru laboratoarele Tehnologia păstrării fructelor și legumelor, Protecția plantelor și legumicultură, nr. 215 și 308, bibliotecacolegiului în sumă totală de 196020 lei. 7 profesori de la specialitățile susținute din proiect au încheiat cursuri de formare continuă a 4 module a câte 10 zile fiecare în pishopedagogie la UTM. Alți profesori de la disciplinele susținute au beneficiat de traininguri ocupaționale care dezvoltă abilitățile practice ale profesorilor conectându-i-i la producătorii locali ce folosesc tehnologiile moderne în agricultură.

      - Twents Carmel College, localiatatea Potskampstraat din Olanda colaborează în  2 direcții:

         a) schimb de experiențe în educație dintre studenți și profesori,

         b) elaborarea și realizarea unor proiecte comune, modernizarea educațieie și părții tehnico-  materiale.

      În perioada anilor 2009 – 2014 au fost în vizită  40 studenți și 6 cadre didactice din Olanda, iar  40 de elevi și 11 cadre didactice  din CNVVC au vizitat  semenii lor din Olanda.

      

      - ONG-uri  care  vin  cu  diferite  acțiuni  educative  la subiecte cum ar fi: violența  în  familie,  bolile  sexual-transmisibile,  drogurile  ucid,  traficul  de  finite  umane  ș.a.

    - Administraţia Publică Locală organizează  an  de  an  concerte de  8 Martie, 9  Mai, filmarea  și  transmiterea la  televizor  a  activităților. Cu  ajutorul  APL  am  reușit  să  schimbăm  fațada  blocului  de  studii.

    - Agenţi economici pentru  sponsorizarea serbării a 170  de  ani  ai  CEVVC, inclusive prin intermediul foștilor  absolvenți – astăzi  agenți  economici.

- Principalii parteneri interni de practică ai CEVVC 2015 – 2016

1. Combinatul de Vinuri „CRICOVA” SA, or. Cricova;

2. IM „CHATEAU VARTELY” SRL., r. Orhei;

3. IM„VINĂRIA PURCARI” SRL, s. Purcari;

4. FCP „ASCONI” SRL, r. Ialoveni, s. Puhoi;

5. ÎM „Vinăria Bostavan” SRL, s. Etulia;

6. „PODGORIA VIN” SRL, r. Cantemir, s. Lingura;

7. Fabrica de Vinuri „Sălcuţa” SRL., r. Căuşeni;

8. „IMPERIAL VIN” SA., s. Pleşeni;

9. ÎM „LION – GRI” SRL, s. Talmaza;

10. „BUCURIA” SA, or. Chişinău;

11. ÎM „Efes Vitanta Moldova Breuery”, or. Chişinău;

12. „Şapte Spice” SRL, r. Orhei, s. Peresecina;

13. Fabrica de conserve:  SA „ORHEI – VIT” r. Orhei;

14. „Iliada - Plus” SRL., c. Budeşti;

15. F.P.C.  “Conserv – E” SRL., mun. Chişinău;

16. „MONICOL” SRL, s. Nemoreni;

17. „ECOPLANTERA” SRL., or. Chişinău;

18. CAP „GLIA”, s. Pleşeni;

19. „Focaro Agro” SRL, r. Şt. –Vodă, s. Copceac;

20. „VILA VERDE” Hotel, or. Chişinău;

21. „PANDATUR” SRL, or. Chişinău.

 


Pagini vizualizate: 566