Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Activitati, noutăţi, evenimente


La data 24 de octombrie 2019 a fost desfășurată cea de-a două activitate: masa rotundă ,,Împreună facem lumea mai bună’’, unde au participat membrii Consiliului Elevilor. În acest context a fost menționată importanța existenței unui mediu curat, fapt care necesită sensibilizarea societății în scopul protejării mediului, conștientizarea de către membrii acesteia a efectelor negative și ale impactului acțiunilor fiecăruia dintre noi care se vor răsfrânge mai târziu asupra noastră. Scopul major constă în formarea unei conștiințe ecologice prin informarea corectă asupra problemelor ce vizează dezvoltarea societății umane, iar educarea tinerilor în folosul naturii va facilita crearea condițiilor și va asigura existența unui mediu curat.

 

  

 

 


26 Octombrie 2019 Ziua Națională de Înverzire a Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră” in Colegiul Agroindustrial Din Rîşcani

  

 

 

 


O zi de follow-up aduce cat un An atunci când exista determinare si motivare. Ca urmare a cursului de Scriere Proiecte, 7 instituții din învățământul profesional tehnic cu specific agroalimentar, au pregătit proiecte de Grant pentru achiziționarea echipamentului sau utilajului necesar creșterii de competente moderne pentru Viitorii specialiști din sector.

Proiectul UE DevRAM, implementat de Cooperarea Austriaca pentru Dezvoltare In parteneriat cu C.E. Pro Didactica și Donau Soja, susține educația agricola!

 

 

 


În perioada 16-19 Octombrie echipa Colegiului a participat la Expoziția -Târg internațională Farmer 2019! Eveniment organizat în cadrul activităților proiectului Uniunii Europene DevRAM, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu C.E. Pro Didactica și Donau Soja.
Echipa colegiului aduce sincere mulțumiri organizatorilor pentru crearea oportunității de promovarea imaginii Instituției, promovarea învățământului agricol, fapt care a generat satisfacția izvorâta din prezentarea roadelor muncii! Sperăm spre o colaborare fructuoasă și în continuare!

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 


 


Pagini vizualizate: 566