Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Admiterea 2019

Colegiul Agroindustrial din Rîșcani

Acreditat prin Hotărîrea

Colegiului Ministerului Educației

nr.9.6.6 din 09 decembrie 2004

Anunţă admiterea în anul de studii 2019 - 2020 cu frecvenţă la zi la următoarele specialităţi:

 

 

Termenul de studii 4 ani (cu dreptul de susţinere a examenelor de bacalaureat la finele anului 3 de studii).

Colegiul dispune de cămin şi cantină, elevii beneficiază de bursă.

 

Actele necesare:

Înscrierea candidaţilor se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii cu prezentarea actelor oficiale:

  • Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
  • 6 fotografii cu dimensiunea 3×4;
  • Adeverinţa ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice şi senzoriale, sau la care părinţii sunt participanţi la conflicte militare;
  • Certificatul despre componenţa familiei ;
  • Copia adeverinţei de recrut (băieţi);
  • Buletinul de identitate/ certificat de naștere.

Studiile se desfăşoară în limba de stat şi limba rusă.

Depunerea actelor:    15 iulie –  3 august 2019

Anunţarea rezultatelor până la data de  5 august 2019
 
Concurs repetat   pentru locurile neacoperite: 6 august – 10 august 2019
 
 Anunţarea rezultatelor până la data de  12 august 2019

 

Programul de activitate a comisiei de admitere:

Luni-Vineri :    08:00 - 16:00       întrerupere de la 12.00 până la 13.00

Sîmbătă :        08:00 - 12:00       

Duminică zi de odihnă.

 

Adresa colegiului:

Republica Moldova, or. Rîşcani, str. Trandafirilor 37.

Tel. (256) 2-87-01, tel/fax (256) 2-87-41,

e-mail: colegiulriscani .a.t gmail .d.o.t com

Contacte


Pagini vizualizate: 566