Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Despre colegiu

Misiune

Viitorul tău începe aici

Colegiul Agroindustrial din or. Rîşcani este o instituţie de învăţămînt mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi execuţie în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale, precum şi producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agricole, prestării serviciilor.

Sarcinile principale ale Colegiului sunt:

  • Pregătirea specialiştilor cu studii medii de specialitate în corespundere cu cerinţele actuale ale economiei de piaţă şi ale producţiei;
  • Formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate şi creative, asigurarea aspiraţiilor personalităţii de a-şi aprofunda şi extinde studiile;
  • Efectuarea lucrului experimental de cercetări ştiinţifice în domeniile corespunzătoare profilurilor de pregătire a cadrelor, implementarea şi propagarea rezultatelor acestuia;
  • Acordarea asistenţei informaţionale, consultative şi de perfecţionare a cunoştinţelor producătorilor din sectorul agro-alimentar;

Descriere

Instituția a fost înființată la 26 mai 1967 activând în calitate de Sovhoz-Tehnicum al industriei de uleiuri eterice, pregatind specialiști cu studii medii speciale pentru industria plantelor etero–oleagenoase si a tutunului.
A fost reorganizat de la 1 iulie 1992 in Colegiul Agroindustrial din or. Rascani.


Pagini vizualizate: 566