Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Catedra Discipline economice

Vizita la SA Unifarm Ungheni

La data de 18.11.2019, a avut loc o vizită de afacere la întreprinderea SA Unifarm Ungheni, elevii gr. C 161 împreună cu profesorul coordonator Vacarciuc Victoria, scopul vizitei: modul de perfectare a documentelor aferente tranzacțiilor economice în întreprindere.

    
 

                                                                         Vizita la Unserv-audit SRL

La data de 20.11.2019, a avut loc o vizită de afacere la întreprinderea Unserv-audit SRL Ungheni, elevii gr. C 161 împreună cu profesorul coordonator Mihalachi Angela, scopul vizitei: întocmirea dărilor de seamă fiscale lunare în întreprindere. 

    
 

Vizita la General Business System SRL

La data de 11.11.2019, elevii gr. C161 au desfășurat o vizită de afacere la întreprinderea General Business System SRL, profesor coordonator Vacarciuc Victoria. Vizita de afacere s-a desfășurat în baza planului de activitate a catedrei Discipline Economice, astfel realizând o direcție de activitate planificată pe anul de studii 2019-2020.

    

Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țări

Business InnoHub din Ungheni a adunat 24 de viitori formatori în domeniul dezvoltării competenței antreprenorile, la care participă și profesorii Colegiului Agroindustrial Ungheni, începând cu 08.11.2019.

Sunt setate 2 obiective conexe: de aplicare a unei metodologii de predare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale în instituțiile educaționale din Ungheni, pe de altă parte setarea unei idei prin prisma dezvoltării unei afaceri bazate pe cunoștințe aplicative.

Programul de formare “Aceleratorul ideilor de Afaceri” acționează dimensional: accent pe educația antreprenorială și predarea într-un mod inovativ la orele opționale pe care le au elevii în școală.

Grație Uniunii Europene este posibilă această inițiativă, iar Business InnoHub Ungheni ramâne o structură disponibilă cu resurse necesare pentru potențialii antreprenori cât și pentru antreprenorii în dezvoltare.

Această activitate este parte a proiectului ”Centrul de Suport în Afaceri – Ungheni HUB”, implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “FĂCLIA”, grant finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene, în cadrul Proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.

    

Business InnoHub

Programul “Acceleratorul ideilor de Afaceri” este desfașurat în incinta Colegiului Agroindustrial din Ungheni, începând cu 15.10.2019.

25 tineri motivați generează idei de afaceri, învață prin metoda Canvas să gândească logic și să seteze afaceri inovative bazate pe nevoi și necesități reale.

“Business InnoHub”este un proiect european prin care încurajăm tinerii, femeile și toate persoanele care au o ideie de afacere și doresc să o dezvolte.

   

   

  

 


Pagini vizualizate: 566