Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Parteneriat social

 

Promovarea meseriilor prin schimburi de experiență între școli/elevi/cadre didactice

                                                                

Vineri 4 octombrie, administraţia Colegiului Agroindustrial din Ungheni împreună cu colectivul de profesori au decis sa sărbătorească ziua profesională prin trasarea unor noi punţi: încheierea acordului de colaborare cu Școala KRONSTADT Brașov și Colegiul Tehnic "TRANSILVANIA " Brasov. Evenimentul face parte din proiectul educațional lansat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov SPIRIT ȘI ȘCOALĂ ROMÂNEASCĂ, coordonator de proiect dl. Simion Tudorel, director  Școala Gimnazială nr. 14 Sf. Bartolomeu din Brașov.

Obiectul prezentului acord de parteneriat reprezintă colaborarea dintre instituțiile vizate în vederea organizării și desfășurării activităților incluse în cadrul proiectului Promovarea meseriilor prin schimburi de experiență între școli/elevi/cadre didactice, în cadrul proiectului SPIRIT ȘI ȘCOALĂ ROMÂNEASCĂ.

                                           

Acest proiect are ca scop: sprijinul procesului de consiliere și orientare profesională a elevilor, în vederea îndrumării lor în alegerea potrivită a formei de învățământ, pentru continuarea studiilor, ținând cont de aptitudinile lor, prin prezentarea învățământului profesional sau profesional dual, a avantajelor, a condițiilor de înscriere și admitere la această formă de învățământ.

                                                                     

Ungheni - Capitala Tineretului 2011

                                             

 

Kultur Kontakt, Austria

 

Colegiul şi-a extins considerabil relaţiile de încadrare la diferite proiecte investiţionale cu diferiţi parteneri:

- Kultur Kontact, Austria - în urma căruia a primit tehnica de calcul în număr de 10 unităţi în valoare de 101275 lei, un aparat foto digital în valoare de 3390 lei, diferit mobilier pentru elevi în valoare de 20746  lei. Această bază tehnico-materială a permis desfăşurarea cursurilor de instruire şi activităţi de implementare a centrului Firmei de Exerciţiu.   .

- Camera de comerţ şi Industrie, şef Centrul de Formare Continuă,  Enache Adela - elevii

şi cadrele didactice au participat activ la toate şedinţele programelor de instruire:  ODIMM – Program de instruire a antreprenorilor şi dezvoltarea capacităţii antreprenoriale PNAED - curs de instruire în cadrul. Programului Naţional de Abilitate a Tinerilor: cursul „Managementul resurselor umane"; ODIMM, cursul „Marketingul pentru IMM"; Cursul „Marketingul personal",

- Asociaţia Obştească de Binefacere „Promeclesia" - prin colaborarea moldo-italiană s-au obţinut următoarele: ajutor bănesc pentru elevi  4000 EU., şi pentru radioficarea colegiului - 7000 lei; ajutor umanitar:  teracotă,  rechizite şcolare,  table negre, tablă de desen tehnic, 1 centru muzical, 1 frigider, 2 televizoare, 28 uşi, mobilier şi alte materiale.

- Agenţia Naţională de dezvoltare rurală: ne consultă în domeniul procurării materialului semincer; desfăşoară seminare, mese rotunde cu elevii şi cadrele didactice din colegiu cu referinţă la procesele tehnologice noi din sectorul agrar.

- Grupul şcolar agricol „Miroslava-Iaşi" - colaborare orientată spre instruirea elevilor în obţinerea abilităţilor practice.

- Proiect GTZ - construirea a 2 sere prin aport bănesc cu cîte 17000 lei şi încadrarea în proiectul „Livada şi viţa-de-vie" prin aport bănesc de 50000 lei.

S-au alocat: 60000 lei – 2ha viţă-de-vie, 14000 lei – 2 ha livadă, 20000 lei – 2 ha meri.   

 - Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova – ne-a donat materiale didactice pentru specialitatea „1809 Merceologie".

  Colaborare eficientă o avem cu: CS „Pinto Mold", Austria; ICS „ECOVIT", Ungheni,  Fabrica de conserve; „Combinatul de panificaţie" Făleşti; ŞA „Cereale-Prut"; SRL „Electro" Ungheni; SRL „PROG-AGROTER"; SA „Ungheni-Vin"; întreprinderi individuale, etc.

- Grupul şcolar agricol „Miroslava - Iaşi" - colaborare orientată spre instruirea elevilor în obţinerea abilităţilor practice.

- Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, IAŞI – colaborare în  Programul Operaţional Comun România – Ucraina – R. Moldova  2007-2013.

 


Pagini vizualizate: 566