Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Personal didactic și managerial

Organigrama                           

 • Consiliul Profesoral
 • Consiliul de Administraţie
 • Consiliul Metodic

         

                              

  Director:

 
 • Procesul de învăţămînt
 • Contabilitatea
 • Staţiunea didactico-experimentală
 • Subdiviziunile de deservire şi comunale  

                             

Director adjunct:

 
 • Şefii de secţie
 • Şeful lucrului educativ
 • Şeful instruirii practice
 • Şefii de catedre
 • Personalul bibliotecii şi sălii de lectură
 • Personalul didactic
 • Lucrătorul medical

 

Contabil-şef:

 •  Contabili
 •  Casier
 •  Specialist pe achiziții publice

 

Agronom:

 • Brigadier
 • Mecanizatorii
 • Muncitorii

 

Şef gospodărie:

 • Intendenții
 • Inginer electrician
 • Perosnal gospodărie comunală            

 

Şef lucrul educativ:

 • Pedagogi sociali
 • Diriginţi de grupă
 • Conducători de cerc

 

► Şefi catedre:

 • Şefi cabinete/laboratoare
 • Laboranţi

 

Intendenţi:

 Personal de deservire şi pază în blocul de studii şi cămin


Pagini vizualizate: 566