Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Activități extra-curriculare

Activitatea educativă desfăşurată în anul de învăţămînt 2013-2014 la Colegiul Agroindustrial “Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi

 

 

A venit, a venit toamna…

1 Septembrie, cu zîmbete, emoţii şi flori

“Cînd e totul c-an poveste,

Bate toamna la ferestre

Cu gutuie, poamă-n vie

Şi cu-n pic de nostajgie.”

         Anul acesta startul anului de învăţămînt a fost dat la 2 septembrie, cînd întreaga republic a reînviat. A prins o nouă viaţă şi “colţişorul de rai” a colegiului nostrum, fiindcă curtea a fost invadată de către elevii anilor II-IV, boboceii, profesorii, oaspeţii şi desigur părinţii, rudele.

         Şcoala joacă rolul important în viaţa tuturor, iar 1 Septembrie este o zi deosebită, atît pentru bobocei, cît şi pentru elevii ce revin la şcoală după lunga vacanţă de vară, precum şi pentru profesori, părinţi.

         Prima zi de şcoală este un eviniment important în viaţa fiecărui om. Primul sunet marchează începutul unei noi etape în viaţă: trecerea de la copilărie la maturitate. Şcoala este cuibul înţelepciunii. Ea ne deschide uşa cunoştinţelor şi pune bazele viitorului nostru.

         La Colegiul Agroindustrial “Gheorghe Răducan” din s.Grinăuţi, au păşit pentru prima dată pragul circa 80 elevi, veniţi din diversele colţuri ale ţării.

         Directorul colegiului Mihail Palii, i-a felicitat călduros pe elevi cu această ocazie. Anume de la el noi-veniţii au aflat pentru prima dată despre Gheorghe Răducan- primul director al colegiului, numele căruia îl poartă această instituţie de învăţămînt, care a adunat în jurul lui un colectiv de învăţători profesionişti, consacraţi cu trup şi suflet meseriei. La bustul răposatului, amplasat în curtea colegiului, au fost depuse flori de către oaspeţi, administraţia colegiului şi elevi.

         Careul solemn a fost deschis prin arborarea drapelului se stat, intonarea  imnului republicii, precum şi interpretarea imnului colegiului.

         Un cuvînt bun la început de an a adresat elevilor oaspetele Marcel Răducan - Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, fiul răposatului Gheorghe Răducan.

         

Cuvinte de felicitare au fost aduse şi de preşedintele raionului Ocniţa- Ion Tomai.

         Moderatorii festivităţii au fost eleva grupei TPAP-2- Morari Cristina şi elevul grupei TCPC-3- Lisnic Sergiu, care prin magia cuvintelor rostite, au convins pe fiecare că nu vor regreta niciodată alegerea de a studia la acest colegiu.

        

         Şefa lucrului educativ- Nichitoi Eleonora a adus la cunoştinţa tuturor mesajul de felicitare a Dlui Vasile Bumacov- Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova: “… Vă aducem cele mai sincere şi frumoase urări de bine, sănătate şi prosperitate, realizări şi succese mari în activitate, condiţii de muncă favorabile şi apreciere înaltă a muncii depuse zi de i. Ziua de 1 septembrie marchează un nou început atît pentru elevi, părinţi şi profesori, cît şi pentru colectivul Dvs., care odată cu demararea procesului de învăţămînt este antrenat în noi activităţi şi evenimente. Sunteţi cei care modelaţi binele, frumosul şi viitorul. Recunoaşterea meritului Dvs., prin asigurarea unor condiţii propice de muncă şi remunerarea adecvată realităţilor actuale, reprezintă piatra de temelie de la care trebuie să începem modernizarea sistemului de învăţămînt în ţara noastră- condiţie inerentă pentru asigurarea unui viitor mai bun, mult dorit şi aşteptat”.

         Cheia succesului cu toate calităţile ce trebuie să le posede un elev a fost transmisă elevilor anilui I. Stadnic Alexandru elev în grupa TPAP-1, împreună cu toţi boboceii, a declarat jurămîntul.

         Cu melodii splendid despre ţară, neam, patrie  ne-a venit eleva grupei TCPC-4- Singureanu Valeria, care ne-a încîntat inimile prin talentul deosebit ce-l are.

       

        Primul sunet a fost dat de elevii Creţu Doina – gr.TPAP-2 şi Stadnic Alexandru- gr.TPAP-1.

         Careul s-a încheiat cu anunţarea temei a primei ore educative: “Cultura Republicii Moldova la 22 ani de independenţă”.

 

 

 120 ani de la fondarea Instituției de Învățămînt

...120 de generaţii

Fost-au prinşi la al tău sîn,

Pentru tot şi prntru toate,

Noi ţie îţi mulţumim!...

            În aceste superbe zile de Brumar, anotimpul în care se pun pe cîntar realizările obţinute de-a lungul anilor, Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s.Grinăuţi, r-nul Ocniţa adaugă cea de-a 120 filă în analele istoriei sale.

    

            Privit de sus, din înălţimea păsării în zbor, acest colegiu pare a fi un adevărat şirag de mărgăritare revărsate pe mantia verde a căldurosului nostru colţişor de rai. În deosebi, frumuseţea colegiului poate fi admirată pe parcursul celor patru anotimpuri, în care numai aici, primăvara înfloresc cireşii, se topesc zăpezile, toamna rugineşte frunza. Numai la noi miroase a gutuie.

            Dar să-i deschidem porţile... să-i ascultăm vorbele...

            Colegiul are multe să ne spună...

            Mă închin ţie colegiu, alături de tine am învăţat a vorbi, odată cu tine am crescut, am îmbrăţişat profesii noi, împreună cu tine am îmblat în lung şi-n lat, rătăcindu-ne în lumea profesiei alese.

            Niciodată instituţia noastră n-a fost mai tînără ca azi, mai bogată, mai  mîndră de destinul pe care-l are.

            Da, colegiul nostru-i minunat, ne iubeşte, ne învaţă şi ne creşte. 

           Secvențe de la activitate:

               

 

EXPOZIŢIA CATEDRELOR

         

 

Colaj literar-mizical "Rugă pentru poet" Grigore Vieru

 

Activitaea extra-didactică cu genericul: "Mărțișoare dau în floare

 

 

Activitatea educativă desfăşurată în anul de învăţămînt 2012-2013 la Colegiul Agroindustrial “Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi

                                                                     „A fi împreună este un început

               A rămîne împreună este un progres

                           A munci înpreună este un succes”

         Succesul în mare parte constă în voinţa de a învinge. Să munceşti cu dragoste înseamnă să pui în toate lucrurile pe care le faci o fărîmă din sufletul tău. Asigurarea calităţii educaţiei este centartă pe rezultatele care sînt exprimate în cunoştinţe, capacităţi, valori şi atitudini.

         Rolul nostru, a pedagogilor, este de a educa, pentru că mulţi elevi nu au parte acasă de înţelegere şi sprigin. Familii dezorganizate, părinţi violenţi, sărăcie, toate sînt motive pentru care un elev ar avea nevoie de sprigin din partea profesorilor.

         Întocmint planul lucrului educativ şi al activităţilor extradidactice pentru anul de studii 2012-2013 am luat în consideraţie dezideratul educaţional – transformarea instituţiilor de învăţămînt în şcoli prietenoase copilului, ţinînd cont de următoarele dimensiuni: incluziunea, eficienţa, mediul sigur, protector de dezvoltare, dimensiunea de gen şi parteneriatul.

         Această activitate şi-a luat startul prin completarea planificării anuale  a lucrului extradidactic a şefului lucrului educativ, şefului catedrei, pedagogului social,  agenda dirigintelui. Tematica a fost proiectată în concordanţă cu modulele din Curriculumul de dirigenţie. Temele alese corespund vîrstei elevilor şi sunt adaptate particularităţilor acestora. Criteriile care au stat la baza alegerii temelor sînt diverse: problemele specifice elevilor, aptitudinilor şi înclinaţiilor lor, etc.

         O atmosferă emoţională s-a creat chiar de la careul solemn de la 1 septembrie şi prin ora educativă cu genericul: „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici – tribuni ai idealurilor naţionale”.

         În activitatea extradidactică am urmărit completarea educaţiei elevilor prin participarea activă la diverse activităţi artistice şi educative, cum sînt:

  1. Colajul literar-muzical consacrat Zilei profesorului cu genericul „Măria sa profesorul”. Responsabil Negrea-Cojocaru Natalia grupa TPAP-1.

              

  1. Competiţii sportive consacrate începutului noului an de studii. Responsabil Andrusic Vera.

  1. Desfăşurarea zilelor de autoconducere în Colegiul Agroindustrial “Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi. Responsabili şefa lucrului educativ şi consiliul elevilor.
  1. Inaugurarea laboratorului chimico-bacteriologic a laptelui – Galuşca Mihail.

  1. Concursul-expoziţie „La Moldova toamnele” – Chiseliţa Olga şi Carabin Elena.

 

  1. Ziua naţională de înverzire a plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”- şefii secţiilor, şeful lucrului educativ, diriginţii.

 

 
   
  1. Activitatea extradidactică „Balul bobocilor” – diriginţii anului I şi Ţurcan Elidia, gr. MC-4.

 

  1. Activitate extradidactică dedicată zilei studentului cu genericul: „Studenţie, studenţie – ce-a mai dulce nebunie” – Ciuntu Veceslav, gr. TPAP-2.
  1. Activitate extardidactică consacrată zilei lucrătorului din Agricultură şi Industriei Alimentare cu genericul: „Trăiască Măria Sa Plugarul!” – Galuşca Mihai gr. TLPL-4 şi Grosu Ion gr. MA-2.
  1.  Festivalul-concurs al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă cu genericul:    „V-am ura, v-am tot ura”, ediţia 2012. Şeful lucrului educativ, diriginţii.

La acest concurs ansamblul „Crăiţele” la compartimentul „colinde, cîntece de stea” a fost plasat locul trei, iar  eleva Singureanu Valeria gr. TCPC-3 s-a învrednicit de premiul special simpatia juriului.

În ajunul sărbătorilor de iarnă Consiliul elevilor sub ghidarea şefului lucrului educativ au venit cu ideea de ai face fericiţi pe cei mai trişti ca noi, copii din familiile Postovan, Cărăruş din s. Dîngeni, Beşliu de la Colegiul Agroindustrial “Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi. Fiicare grupă a contribuit cu ceva ca săi bucure pe aceşti copii şi să le aducă în dar căldură şi un zîmbet în ajunul creciunului. Suntem mîndri, că elevii noştri au înţeles cît e de plăcut să faci pe cineva fericit, să vezi aceşti copii zîmbind.

         

        

     11. Festivalul-concurs republican de creaţie artistică "Floarea omeniei". 

  

La acest concurs eleva grupei TCPC-3, Singureanu Valeria, a participat la 2 probe:

I probă - înterpretarea unui cîntec solo pe versurile poetului Grigore Vieru, plasîndu-se pe primul loc;

II probă - prezentare de creaţie proprie literar-muzicală, dedicată marelui poet.

Vocea superbă şi chipul angelic al Valeriei şi de data aceasta a frapat inimile juriului

care, de comun acord, a hotărît de ai înmîna Premiul Mare al concursului.

 


Pagini vizualizate: 566