Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Noutăți și evenimente

 

 

În perioada "Săptămânii disciplinelor de cultură generală" 23.03.2018-29.03.2018, în incinta colegiului s-au desfășurat diverse activități.

Una din ele a avut loc la data de 27.03.2018, concursul "Starturi Vesele" dirijat de: Dna Juraveli Valentina-profesor de l. franceză și Dnul Baltag Marin-profesor de ed. fizică.
Acest concurs a cuprins câteva probe:
{Proba 1-prezentarea echipelor : MA17/1-FULGER, TPOA17/1-VULTUR, TAP17/1-ISTEȚI. 
{Proba 2-Pinguinul+întrebări din istorie 
{Proba 3-Înghețata fierbinte+întrebări din matematică. 
{Proba 4-Fuga la moară+întrebări din l.rom. 
{Proba 5-Țintașul+întrebări din biologie. 
La final, juriul a prezentat rezultatele echipelor.
Elevilor, li s-au decernat diplome și li s-au oferit cadouri.
Locul 1- TAP17/1
Locul 2- MA17/1
Locul 3-TPOA17/1

Deasemenea Elevii au prezentat postere la disciplinele de cultură generală, reflectând imaginar conținutul obiectului studiat.

 

La data de 21.03.2018, în incinta sălii sportive CAI "Gheorghe Răducan" s-a desfășurat turneul la tenis de masă   "Primavară" între elevii colegiului                
Turneul a avut ca scop, propagarea modului sănătos de viață și popularizarea tenisului de masă între elevi. 
La turneu au participat 8 elevi din grupele Tap-1:Golovețchi Ion; MA-1:Botnaraș Ion, Erhan Marius, Lupoi Daniel; TLPL-3: Petrovschi Cristi, Scutari Valerii și MA-3: Țarălungă Iulian. TAP-3 Ciuntu Veceaslav. 
În finala mică pentru poziția a III-a s-au întâlnit elevii grupei MA-1 Botnaraș Ion și Erhan Marius. Într-o luptă încordată, victoria a obținut-o Botnaraș Ion cu scorul de 3:2. 
În finala mare s-au întâlnit Golovețchi Ion(Tap-1)- ocupantul poziției a I-a și Ciuntu Veceaslav (TAP-3)
În urma seturilor jucate, cu scorul de 3:1, învingător a turneului a fost declarat Golovețchi Ion. 
Elevii plasați pe pozițiile I, II, III au fost menționați cu diplome de gradul I II și III respectiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 22 martie 2018, în incinta Colegiului s-a desfășurat seminarul metodic cu subiectul: ”Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică” ediția 2018.

Moderatorul Barbuța Elena, metodist, a informat cadrele didactice cu ordinul privind aprobarea Regulamentului și conținutul acestui act normativ. Cadrele didactice au luat notițe în vederea desfășurării procesului de atestare la cel mai înalt nivel

 

 

La data de 13.03.2018 s-a desfășurat seminarul cu subiectul: "Indicatori de activitate și descriptori de calitate" 

Moderatorii acestui seminar au fost: directorul adjunct- Dna Munteanu Lilea și Dna Metodist Bărbuță Elena, care au relatat că există 13 Indicatori și le-au descris pe fiecare în parte. 
Dumnealor au informat, care sunt lecțiile tradiționale și ce vizează ele:

1. Lecția de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor - vizează prioritar formarea capacităților de dobândire a cunoștințelor 
2. Lecția de formare a capacităților de înțelegere a cunoștințelor - vizează prioritar formarea capacităților de înțelegere a cunoștințelor dobândite anterior.
3. Lecția de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor.- vizează prioritar formarea capacităților de aplicare a cunoștințelor dobândite și înțelese anterior. 
4. Lecția de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor - vizează prioritar formarea capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor dobândite înțelese și aplicate anterior. 
5. Lecția de formare a capacităților de evaluare critică a cunoștințelor dobândite, înțelese, aplicate și interpretate analitico-sintetic anterior 
6.Lecția mixtă.

Deasemenea există și lecții netradiționale:
*Lecția rămâne modalitatea principală de organizare a activității didactice, prin intermediul căreia se realizează în același timp informarea și formare, instruire și educare.
*Lecția este forma fundamentală de organizare a procesului de învățământ în care se desfășoară activitatea elevilor sub conducerea cadrului didactic într-o unitate de timp delimitată. 
*Cuvântul lecție își are originea în termenul grecesclectio care înseamnă a citi cu glas tare, audia, a lectura, a media. 
... *... Tipurile de lecții este determinată de specificul obiectului de învățământ, particularitățile elevilor, condițiile materialele locale, competențele cadrului didactic.

Activitatea extradidactică 

8 martie 2018
”Femeia-lacrimă de dor”

Elevii grupelor TPOA-2 și TPAP-3, au prezentat un montaj literar-muzical dedicat femeiei, pentru toate doamnele din colegiu. Le-au dorit toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile, să le însoțească pretutindeni. Primăvara iubirii să le inunde sufletul cu bucurie și cu parfumul tuturor florilor. Să savureze de un 8 martie, căt mai frumos și fericit.

 

”Mărțișor-al primăverii frumos prevestitor”

1 Martie 2018, s-a desfășurat concursul-expoziție cu genericul ”Mărțișor-al primăverii frumos prevestitor”.
Grupele care au participat la acest concurs s-au plasat pe următoarele locuri:
Locul I - grupa TAP-2


Locul II - grupa MA-1 


Locul III - grupele TCPC-3 și MA-2

Mențiune: grupele TAP-1 și MA-3

 

Conferința științifico-practică a elevilor, etapa locală.

La data de 1 martie 2018 în incinta Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți r. Ocnița, a avut loc Conferința științifico-practică a elevilor, etapa locală. La conferință au participat 6 reprezentanți , învingători la I-a etapă locală cu următoarea tematică:
I. Șevciuc Inesa: „Tehnologia de fabricare a salamului din ciuperci”;


 

II. Macovei Ion: „Transportul auto și poluarea aerului atmosferic”;


III. Juc Ina: „Tehnologia de fabricare a cârnăciorilor”.
Cunoștințele participanților au fort evaluate de o comisie componentă, formată din:
1. Munteanu Lilia – președinte, director adjunct;
2. Nichitoi Eleonora – membru, șef secție mecanica agricolă;
3. Niculcea Tatiana - membru, șef secție tehnologii;
4. Zaharco Nelea - membru, șef secție calitate;
5. Percic Petru - membru, șef de catedră.
Le mulțumim pentru munca depusă tuturor participanților și le dorim succese în viitor, baftă și noi realizări în domeniul invențiilor tehnologice.

 

                                  Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți a sărbătorit„DRAGOBETE”.  
                               
                                       E 24 februarie și celebrăm Dragobetele românesc...

    Ziua lui Dragobete, zeul tinereții, al veseliei și al iubirii în mitologia românească, coincide din punct de vedere al calendaristicii ortodoxe cu sărbatoarea Aflării Capului Sfântului Ioan Botezatorul. Sărbătoarea are însa origini străvechi. Dragobete,este un personaj preluat de la vechii daci și transformat ulterior, într-un protector al tinerilor și patron al iubirii. Dragobete, (numit și “Cap de primavară”, “Navalnicul” sau “Logodnicul Păsărilor”) .Dragobete, a rămas pâna în ziua de astazi, ca simbolul suprem al dragostei autohtone.
   Deci și în Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți  s-a sărbătorit„DRAGOBETE”. În cadrul acestui eveniment a avut loc concursul ,,MISTER & MISSIS” 2018.În cadrul acestui concurs s-a desfășurat 5 probe:
 1.Probă: ,,PREZENTAREA
     2.Probă: „INGENIOZITATEA”
                          3.Probă:„DECLARAȚIA DE DRAGOSTE”
        4.Probă:„PROBA SURPRIZĂ”
     5.Probă:„TEMA PE ACASĂ

 Cuplurile:
                       Perechea Nr.I – Goncear Corina & Cernei Valentin.
                  Perechea Nr.II – Melnic Inga & Comerzan Vlad.
                        Perechea Nr.III – Seinic Gabriela & Suslenco Anatol.

    Cuplurile noastre,pe parcursul concursului,au participat la toate aceste probe.La  I-a probă, au demonstrat originalitatea și perfectarea trăsăturilor de caracter.La a II-a probă,au demonstrat,cât de ingenioși sunt cavalerii noștri.La proba a III-a, s-a apreciat fantezia,artistizmul și expresivitatea.Proba a IV-a, a fost PROBA SURPRIZĂ.Ea s-a desfășurat în 3 etape,unde s-a apreciat plasticitatea,rezistența și ținuta. Ultima probă a V-a,a fost TEMA DE ACASĂ (la libera alegere).
        Talentul cuplurilor a fost apreciat de un juriu compentent,care a apreciat la justa valoare străduința participanților.Surprizele sunt întotdeauna binevenite, mai ales, când juriul  anunță rezultatele.La fine de concurs au fost acordate următoarele locuri:
        LOCUL I au obținut Titlul de
              „MISTER&MISSIS”2018 :
             GONCEAR CORINA & CERNEI VALENTIN

       LOCUL II : MELNIC INGA&COMERZAN VLAD
       LOCUL III : SEINIC GABRIELA&SUSLENCO ANATOL.
     

                                                                                                      Eleva gr.TLPL-3 – GONCEAR CORINA.


 

<< Ei au ştiut zborul înalt, dorul şi plânsul...>>

    În memoria cuplului Doina şi Ion Aldea -Teodorovici


       La data de 10 noiembrie se sărbătoreşte  Ziua Internaţională  a Tineretului. Anume tineretul constituie veriga nemijlocită a lanţului  tuturor evenimentelor , care vor avea să fie. Ei sunt viitorul ţării, de felul cum vor gândi şi vor acţiona depinde cum va fi ziua de mâine.
       B.P. Haşdeu a afirmat: „ Trecutul este uşa viitorului ”. E imposibilă evaziunea într-un viitor remarcabil fără a cunoaşte profunzimea  rădăcinilor, adică totalitatea evenimentelor şi personalităţilor, care au făurit trecutul nostru  istoric.
       Anul acesta comemorăm 25 de ani de la moartea tragică a marilor artişti ai poporului nostru, a celor două voci de aur care au sprijinit mii de suflete disperate - Ion şi Doina Aldea -Teodorovici.
Cu acest prilej Biblioteca Colegiului Agroindustrial “Gheorghe Răducan” din
 s. Grinăuţi a organizat o activitate  cu genericul ,, Ei au ştiut zborul înalt, dorul şi plânsul…”  la care au participat elevi , a căror conştiinţă nu a putut rămâne  indiferentă.

      Au fost prezentate cântecele compozitorului Ion Aldea -Teodorovici  şi poezii dedicate marilor artişti. Toate împreuna au format un anturaj cu adevărat simbolic, care au unit inimile atât participanţilor, cât şi spectatorilor într-un tot întreg, exact cum au făcut-o la rândul lor soţii Aldea-Teodorovici, ridicând conştiinţa naţională, unind cele două maluri ale Prutului şi purtând graiul matern departe pe alte  meleaguri.

     Ion a scris muzică cu diverse orientări stilistice, fiind autor al creaţiilor simfonice, al lucrărilor instrumental-camerale. Este autorul cântecelor de estradă şi a cântecelor pentru copii.
     Ion şi Doina Aldea -Teodorovici ne-au dăruit cele mai înlăcrimate, cele mai înflăcărate şi viguroase cântece,  scrise pe inspirate versuri - majoritatea ale genialilor Grigore Vieru şi Dumitru Matcovschi, care vor  dăinui veşnic.Căci toate sunt despre ceea, fără de ce e inutilă o viaţă de om - despre DRAGOSTE: dragoste pentru Plai, Graiul matern, Femeie, Mama, Copil, despre Pacea şi Bunătatea, fără de care nu am putea supravieţui.

    Participând la toate evenimentele , ce au marcat procesul de renaştere a poporului nostru, lansând  cântece de un profund patriotism, după cum sunt: „Sfântă ni-i casa”, „Suveranitate”, „Mănăstirea Căpriana”, „Reaprindeţi candela”, „Răsai”, „Pentru ea”, „Trei culori” şi altele -, duetul Aldea-Teodorovici devenise simbolul Moldovei.
    Aş dori să le mulţumesc tuturor celor, care au depus efort şi suflet , în special bibliotecarii colegiului, pentru organizarea  acestei  deosebite activităţi în memoria a celor două inimi gemene. Sper mult, ca activitatea respectivă să devină drept o punte de trecere dintre trecutul nostru zbuciumat spre un viitor mai prosper şi paşnic, viitor care ne aparţine nouă –TINERILOR.                                      

                                                                                            Eleva grupei TPAP-2 Valeria Antoniuc

 

Informație privind Traficul de de ființe umane 

Pe data de 31 octombrie în încinta Colegiului Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” a avut loc masa rotundă, unde am fost familiarizați cu cauzele și consecințele Traficului de ființe umane.

Despre toate acestea am fost informați de domnul Alexandru Tcaci, consultantul Procurorului raionului Ocnița. dumnealui ne-a adus la cunoștință multe informații necesare pentru noi.

 

Concursul ”Balul bobocilor-2017”

           Pe data de 26 octombrie în încinta Colegiului Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan,, s-a desfășurat Concursul ”Balul bobocilor” la care au participat elevii anului întâi. 
           Toate grupele au fost bravo și s-au prezentat de minune. Noi, elevii grupei TAP 17/1 ne-am pregătit cum se putea mai bine. Am depus toată străduința și emoțiile au fost mari.

         Toate grupele am fost unite și asta a dat dovadă de prietenie, colaborare și un bun parteneriat.  Probele au fost interesante: am dansat, am cântat, am improvizat scenete. 


         Mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că deja suntem cu adevărat colegieni și nu mai suntem bobocei!


         Această activitate este importantă pentru elevii anului întâi. Ei au conștientizat care le este responsabilitatea, demonstrând artistizmul, imaginația și creativitatea.  Să sperăm că în fiecare an acest "Concurs"  va fi dirijat de elevi dotați.
 


Ivanuța Olivia, TAP-17/1                 

 

Expoziția de toamnă cu genericul: ”Toamna aurie-frumoasă bogăție”                                    

           

               

Miracolul Toamnei.!

Toamna este anotimpul recoltei și a belșugului.  Elevii pregătesc diverse lucrări confecționate din bogățiile toamnei adunate, diverse fructe și legume, frunze strânse de prin lume. Pentru mine fiecare anotimp este un prilej de bucurie,iar toamna, prin măiestria și frumusețea naturii are și ea farmecul ei… Îmi plac culorile toamnei…îmi place mirosul de aer proaspăt pe care îl aduce, frunzele căzute pe jos în parc, bogăția toamnei, ultimele raze puternice ale soarelui, florile de toamnă…
Să ne minunăm de frumusețea culorilor ei, prospețimea aerului…. 
Ea ne-a umplut de bucurie și frumusețe prin cel mai frumos spectacol.
 Iar într o zi superbă de toamnă.  Frunze ruginii se aşterneau ca un covor peste pământul rece şi umed. Deodată, timpu se opri pe loc.  Frunzele copacilor seamănă cu un covor multicolor, plin de nuanțe vesele și frumoase ce fac un peisaj artistic cromat și minunat de neuitat.  Însă, copacii au rămas  singuri și goi ,fără nimeni care să le aline durerea adâncă, fără îmbrăcaminte singuratici.
Soarele mândru care încălzea cu săgețile de foc aurii, și-a slăbit puterea căldurii sale. Recoltele s-au făcut cu grămadă, așteptând fermieri să le adune de pe câmp.
Ele așteaptă cu nerăbdare să fie măcinate la moară și să le foloseasca la alimentația proprie.  In camări, gospodinele au depozitat o grămadă de dulcețuri, murături și compoturi.  Pe rafturi predomină culorile: roșu de la tocături, verde de la murături ,violet închis de la dulceața de prune și galben de la compoturi.
În final aș dori să închei cu o poezie creație proprie:
  E toamnă iar în calendar.
  E toamnă și afară.
  Soarele se ivește tot mai rar,
  Și se-noptează la altă oară.
      Când ridici capul în su,s
      Vezi că ploaia de ieri s-a dus.
      E un cer liniștit și calm,
      Jumate-i gri, jumate-i alb.
Vântu-mi aduce vestea nouă,
Spunându-mi că undeva acuma plouă.

Moraru Nicolina, TAP-17/1. 

 

                                                                               18 Octombrie- Zi Europeană Anti-Trafic.!!

18 Octombrie-este  Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane, însă responsabilitatea pentru acest fenomen social nu este doar una guvernamentală. Traficul de persoane priveşte societatea civilă.
Traficul de fiinţe umane-este exploatarea altei persoane sau a muncii acesteia prin înşelăciune, constrângere, sau deseori în medii necunoscute persoanei exploatate.  
    Traficanţii se bazează pe o varietate largă de metode, deseori profitând de oameni aflaţi în poziţie vulnerabilă, cum ar fi: migranţii ilegali.  
   Definiţia juridică internaţională a traficului de fiinţe umane descrie fenomenul ca: „recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţarea de recurgere sau prin recurgerea la forţă ori la alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate,ori prin oferta sau acceptarea de plăţi sau avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoane având autoritate asupra alteia în scopul exploatării".
    Victimele ale traficului de fiinţe umane pot fi:
persoanele trecute peste hotarele de stat (trafic extern) sau transportate în interiorul statului (trafic intern), pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. Victime ale traficului de fiinţe umane pot deveni bărbaţi, femei şi copii.
 Traficul de fiinţe umane a afectat mai toate vârstele. Conform datelor Centrului «La Strada», care cuprind o perioadă de peste zece ani, cea mai tânără victimă, la momentul racolării, avea 4 ani, iar cea mai în vârstă – 60 de ani. Cele mai multe victime sunt din mediul rural (circa 48%), după care vin locuitorii oraşelor mici sau suburbiilor (30%) şi populaţia din mediul urban (22%). În ultimii ani, printre victimele traficului figurează tot mai des bărbaţii. Cel mai des bărbaţii sunt exploataţi în construcţii (Rusia) şi la lucrări agricole (Ucraina, România).  Conform datelor statistice ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova pe anul 2017 cu privire la cazurile de trafic de fiinţe umane 67% din persoanele traficate sunt femei, 18% – bărbaţi, 15% – copii (din care 10% – fete, 5% – băieţi).
        Deci, traficul de fiinţe umane reprezintă o formă avansată a comerţului cu sclavii, este o infracţiune, combaterea căreia prezintă o sarcină ce stă în faţa întregii omeniri, prevenirea ei a devenit o problemă ce trebue inclusă la acelaşi nivel cu combaterea terorismului, a traficului de droguri, a cancerului şi a maladiei HIV/SIDA.

 Preşedintele Consiliului Elevilor:   Lazari Doina, TPAP-4
 Responsabil de comunicare şi relaţii cu publicul: Moraru Nicolina, TPAP-17/1

 

         Ce nu știi tu  știu ei...
           Informează-te!!!!

                  IA-ȚI 5 MINUTE
       ȘI ÎNCEPE LUPTA ÎMPOTRIVA
         TRAFICULUI DE PERSOANE!

       CE ÎNSEAMNĂ TRAFIC DE FIINȚE UMANE ȘI CINE POT FI VICTEME ALE TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE:

  Victime ale traficului de ființe umane, pot fi persoane trecute peste granița de stat sau transportate în interiorul statului, poate fi aduse în stare de sclavie,sau servitute.Acest fenomenintrafracțional are 2 elemente caracteristice:
  -recrutarea,transportul,transferul,adăpostirea sau primirea de persoane.
-amenințarea cu folosirea forței sau diferite forme de constrângere,precum și înșelăciunea.
      CUM POATE APĂREA TRAFICUL DE FIINȚE UMANE:
În multe cazuri,victimile traficului de ființe umane,care poate fi atât femei ,bărbați chiar și copii minori, le sunt promise locuri de muncă avantajoase în străinătate.Ulterior,odată ajunși la locul de destinație,adeseori  pe contul traficanților,acestea descoperă  că sunt “îndatorate” traficanților și prin urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un salariu dorizoriu. Femeile și fetele sunt adesea efectuate ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier,dar sfârșesc prin a se prostitua,forțate de teamă “datorii”,dependența de droguri sau violența.
     CE MĂSURI TREBUIE SĂ ÎNTREPRINDEŢI ŞI CE INFORMATII AR TREBUI SĂ LASATI FAMILIEI, RUDELOR, DACA V-ATI HOTARIT SA PLECATI PESTE HOTARE?
Cu cine şi unde plecaţi;
Locul de munca şi locul de trai (adresa, telefon în tara în care plecaţi);
Xerocopiile paşaportului, contractului de mun­că;
Stabiliţi parola, pe care o veţi folosi în con­vorbirea telefonică în caz dacă aveţi neplăceri;
Faceţi mai multe copii ale tuturor actelor ne­ce­sa­re călătoriei şi păstraţi-le în locuri diferite, vă va ajuta în cazul în care veţi fi deposedaţi de acte;
Nu daţi nimănui (cu excepţia persoanelor abi­li­ta­te) actele Dvs. de identitate;
Învăţaţi limba ţarii în care plecaţi;
Până la plecare aflaţi numaidecât adresa exactă şi numărul de telefon al Ambasadei Republicii Moldova în tara de destinaţie, informaţii despre organizaţii ce oferă ajutor migraţilor.
     PERSOANELE  EXPUSE  PERICOLULUI  TRAFICULUI  DE ORGANE :
     -Copiii abandonați de părinți,ce trăiesc în orfelinate.
     -Persoane cu venit mic,în căutarea lucrului ilegal peste hotare.
     -Persoane fără un loc de trai permanent.
     -Persoane ce necesită o sumă mare de bani.
     -Fete tinere fără sprijinul părinților.
                          CREZI CĂ ȚIE NU ȚI SE POATE ÎNTÂMPLA?
       Și totuși 60 % din victimile traficului de persoane au fost recrutate de persoanele cunoscute.

                            STOP TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE!!!

      eleva grupei ,TLPL-3
      Goncear Corina

 

5 octombrie, Ziua lucrătorului din învățământ

la colegiu și ziua de autoconducere a elevilor

              

           5 Octombrie- Fiind  în funcție de Director  a Colegiului…

          Profesorul este acea grădină, unde nectarul florilor este cules cu plăcere, cu multă dragoste.
Profesorul-este al doilea părinte în care îți poți găsi povața, alinarea fundamentală a unei personalități multilateral dezvoltate.
    În spatele fiecărui om,fie bogat sau sărac, fie celebru sau nu, se află un dascăl.
Iar, primul dascăl care ne sculptează caracterul și sufletul este neândoielnic-profesorul.
     Însăși, profesorii-sunt cei care au ca misiune să le dezvăluie elevilor,, corola de ,,minuni a lumii’’ ei sunt cei care marchează profund dezvoltarea personalității noastre, a copiiilor.
 Aceste lucruri le-am înțeles mai bine în cadrul zilei de Autodirijare desfășurată în Colegiul Agroindustrial ,, Gh. Răducan”din s.Grinăuți fiind în ipostaza de Director a colegiului.
       Pe parcursul întregii zile am cunoscut că a dirija cu oamenii este foarte greu.
Ai nevoie de multă responsabiiltate, răbdare față de copii și persoanele din împrejurime.
       În fine, îndemn ca toții colegii să înțeleagă că profesorii noștri merită respect pentru tot ce fac pentru noi, pentru răbdarea și străduința depusă pentru a modela diferiite caractere.

 


Președintele Consiliului Elevilor:
         Lazari Doina, TPAP-4

           

  În funcție de DIRECTOR-ADJUNCT

       DIRECTORUL-ADJUNCT, un manager iscusit, un om competent, care deţine o funcţie respectată şi responsabilă şi în a cărui sarcină sunt puse numeroasele şi variatele probleme ale colegiului.Omul care menţine o atmosferă plăcută la nivelul relaţiilor dintre colegi în unitatea de învăţământ.Această funcție poate fi considerată nu doar o profesie  despre educaţie, ci şi una despre moralitate, despre individualism, despre relaţiile interumane, despre corectitudine, despre chipul de a fi şi a rămâne om  atunci,când deţii funcţia.
      La data de 5 octombie,am avut și eu o mare ocazie de a purtacu demnitate acest titlu.Aș vrea să spun,că nu e chiar atât de ușor cum ni se pare,deoarece  DIRECTORUL-ADJUNCT are o mulțime de sarcini,o mulțime de probleme.Și tot odată ar trebui să mențină relații bune cu colectivul,să fie un model și în viața de zi cu zi. Trebuie să gândească cu mult înainte de a lua o decizie şi să nu-şi ia niciodată înapoi cuvântul dat, să aibă capacitatea de a gestiona cu calm chiar şi situaţiile dificile.
      Pentru o zi ma-m simțit și eu sub pielea directorului nostru adjunct, și vreau să spun,că avem un director –adjunct model pentru toți, atât în domeniul în care activează cât și în viață.
În final vreau să spun,că a fost o zi pe deoparte reușită și pe de alta cam încărcată.Ma-m isprăvit totuși cu sarcinile,care au fost puse de director,am menținut relații bune și cu cadrul didactic și cu elevii.
     Părerea mea este,că,pentru a avea această funcție este foarte mult de muncit,este de parcurs un drum foarte mare,cu multe dificultăți.

          
          eleva grupei TLPL-3

               Goncear Corina

                    

Septembrie 2017

Ziua cunoștințelor

         La Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți, careul solemn s-a desfășurat la 04.09.2017.

         Curtea colegiului din nou a prins viață, fiind animată de elevii dornici de studii. Entuziasmați, plini de emoții, bucuroși vin să-și îmbogățească cunoștințele pentru viitoarea profesie.

         Moderatorii: Antoniuc Valeria, eleva gr. TAP-2 și Lîsîi Vasile, elevul gr. TPAP-3, cu cuvinte duioase despre toamnă și școală au răsfoit sufletele colegilor dragi și stimaților profesori.

         Toamna deschide o nouă filă a vieții pentru fiecare elev, bucurăndu-ne cu frunze aurii și nori plumburii. Batem la ușa unui nou an de învățământ plini de speranțe, asperație și o sete nemaipomenită de cunoaștere.

         A rămas în urmă vacanța mare, aventurile copilărești, emoțiile copleșitoare și clipele de neuitat duse pe aripele păsărilor călătoare. 

         Elevii anului I, condu-și de diriginții: Juraveli Valentina, gr. TAP-1;

                                                                      Airinii Elena, gr. MA-1;

                                                                       Russu Oleg, gr. TPOA-1.

         Au fost întâmpinați cu aplauze de cei prezenți.

         La arborarea Drapelului de Stat au avut onoarea elevii Antoniuc Valeria, eleva gr. TAP-2 și Maranciuc Gavril, elevul gr. MA-2.

         Careul solemn închinat primului sunet în anul de studii 2017-2018 a fost declarat deschis. Toți cei prezenți au onorat clipele festive la intonarea Imnului Țării.

         Cu un mesaj de felicitare a venit Doamna director al Colegiului Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți, Maria CAZAC. Dumneaei a adus sincere mulțumiri întregului corp didactic și personalului auxiliar pentru munca și străduința depusă în anul precedent.

         Măestria și iscusința profesorilor au fost apreciate  de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării  Regionale și Mediului al Republicii Moldova prin decernarea Diplomei de Merit  la Conferința Republicană.

         Doamna Muntean Lilia, director adjunct pentru  instruire a relatat despre succesele performante ale elevilor în procesul instructiv-educativ, decernându-le diplome celor mai competenți și excelenți.

         Dumneaei a afirmat, că elevii colegiului s-au manifestat prin locuri premiante, participând  la diversele concursuri regionale, republicane precum: olimpiada pe disciplini, masuri extracurriculare, extrașcolare. Toate succesele elevilor sunt și ale profesorilor. Doar prin măestria dirijării au obținut rezultatele notorii.

         Elevii anului întîi și-au destăinuit emoțiile și sentimentele pe care le posedă.

         O notă deosebită este că, sfârșitul lunii august se încununează cu două sărbători naționale: ”Ziua Independenței„ unde s-au marcat 26 de ani de la proclamarea Independenței RM și sărbătoarea națională ”Limba Noastră”.

         Un cîntec despre Moldova mea a prezentat elevul gr. TPOA-2, Șargu Mihail.

         De fiecare dată, cînd elevii pășesc pragul colegiului sunt așteptați de stimații profesori, care sunt o rază de soare, lumina veții. Ei împărtășesc miracolul științei de carte. Personalitatea elevilor prinde aripi anume sub îndrumarea bunilor dascăli.

         Dediu Mihaela, eleva gr. TPOA-2, a interpretat cîntecul Flori pentru profesori.

         În această zi elevii anului întîi au auzit pentru prima dată în curtea colegiului clinchetul clopoțelului. Onoarea de a da primul sunet au avut-o Cernei Ioana, eleva gr. TAP-1 și Macovei Ion, elevul gr. MA-4.

         La finisarea careului, elevii și părinții au fost invitați în sălile de clasă, pentru a lua parte la prima oră de diriginție în anul de studii 2017-2018 cu genericul: ”Limba noastră-i o comoară”.

 

Directorul adjunct pentru educație

V. APOSTOL

 

 

Stimați profesori, dragi elevi şi părinţi!

Ne aflăm în faţa unui moment deosebit, în care o nouă promoţie de absolvenţi ai Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” serbează, în acest cadru festiv, finalizarea studiilor - Absolvenții promoției 2017.

Este un moment încărcat de emoţii profunde, atât din partea absolvenţilor, cât şi a cadrelor didactice, a tuturor invitaţilor, în mod deosebit a părinţilor și a prietenilor care participă la acest eveniment. Este momentul în care absolvenţii promoţiei colegiului nostru încheie una dintre cele mai frumoase etape ale vieţii – COLEGIUL.

Câte emoţii poate să aducă apropierea finish-ului unui an şcolar! Mai ales atunci când, despărţindu-te de acest an şcolar, te numeşti absolvent.

Stimați colegi și, dacă toate poveştile încep cu ,,a fost odată”, într-o clipă de răgaz din viaţă o să-ţi aminteşti că ,,au fost oda­tă nişte copii minunaţi care în­vă­ţau şi nu prea jocul amar al vieţii, dar care au fost elevii noștri”…

Iată că au trecut patru ani şi ne aflăm astăzi la un moment de bilanţ, dar şi în faţa unui nou început. Au trecut patru ani de studii, cu atâtea ore de curs, teorie și laboratoare, dar  au fost patru ani  în care absolvenţii de azi au avut alături un corp profesoral de elită. Încet, dar sigur, pe măsură ce anii au trecut, tinerii de acum patru ani s-au maturizat, au acumulat informaţii noi şi s-au format profesional.

Dragi absolvenţi, să aveţi încredere în voi şi să fiţi convinşi că ceea ce aţi realizat până în acest moment înseamnă enorm şi trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre.  Aţi învăţat de la profesorii voştri atât de multe lucruri şi acum ştiţi încă unul, esenţial pentru reuşita în profesie, dar şi în viaţă: faptul că numai învăţând şi muncind se poate asigura desăvârşirea şi succesul. Luaţi cu voi tot ce aţi învăţat bun în aceşti ani de colegiu, şi nu uitaţi că porţile și ușile colegiului nostru rămân deschise tot timpul pentru voi.

Stimaţi părinţi, sunt convinsă că pe parcursul acestor ani aţi fost mereu alături de copii dumneavoastră, că aţi fost oricând gata să vă sacrificaţi pentru a le asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor, că aţi suferit alături de ei la momentele mai dificile şi că i-aţi susţinut în devenirea lor profesională, umană şi intelectuală. Astăzi, vă puteţi bucura din plin de reuşita lor, de faptul că eforturile depuse de ei le recompensează pe ale d-voastră.

Clipa de astăzi a trecut… gândiți-vă la cea de mâine. Încercați să trăiți frumos. Încercați să obtineți fericirea. În încheiere, dragi absolvenţi, vă rog să vă respectaţi statutul la care aţi ajuns, să vă respectaţi pe dumneavoastră, ca oameni, şi atunci, sigur, o să procedaţi la fel şi cu cei de alături. Să fiţi călăuziţi în viaţă de cele trei valori absolute, fundamentale, ale omului: Adevărul, Binele şi Frumosul.

Vă doresc mult, mult succes în viaţă, să vă bucuraţi din plin de clipele frumoase, alături de cei dragi, şi să rămâneţi mereu alături de ei.

Cu drag,

Directorul colegiului

Maria Cazac

 


Pagini vizualizate: 566