Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Parteneriat social

Parteneriat cu întreprinderile şi agenţii economici din ţară:

 • S.A. "Basarabia-Nord" , str. Victoriei 90 A,  mun. Balti; 
 • S. A. "Carmez", şos. Munceşti  161, mun. Chişinău;
 • S.A. "Incomlac" , str. Calea Eşilor 180, mun. Bălţi;
 • Î.M. "Fabrica de brînzeturi din Soroca", str. Ştefan cel Mare 133, or. Soroca;
 • S.A. "Promilk", or. Floreşti;
 • S.R.L. "Baiciurin", mun. Bălţi;
 • S.R.L. "Super-Victoria", mun. Chişinău;
 • Combinatul de pîine din Bălţi;
 • UCOOP, or. Edineţ;
 • I.I. "Scutari", or. Donduşeni;
 • S.A. "Întreprindere de colectare a cerealelor", s. Rediul-Mare, r-nul Ocniţa;
 • Brutăria din s. Dîngeni, r-nul Ocniţa;
 • S.A. "Moldagrotehnica", mun. Bălţi.
 • Directia Invatamint Ocnita

Parteneriatul social în anul de învățământ 2018-2019

 

Numele parteneriatului

Contacte( tel. E-mail)

Durata parteneriatului

Scurta descriere a parteneriatului

1.

Caţur Valeriu

ÎÎ,,Unirea Caţur”

068509387

unirea-caţur@mail.ru

5 ani

 

Organizează ,efectuaează  şi evaluează stagiile de practică , asigură securitatea şi sănătatea în muncă a elevului cât şi condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea efectivă a stagiilor de practică în corespundere cu curriculum stagiului de practică , pune la dispoziţia elevului toate mijloacele necesare pentru dobîndirea competenţelor nominalizate în curriculum stagiului de practică la următoarele specialităţi:

 

 

 72120 ,, Tehnologia alimentaţiei publice”

 

72140,,Tehnologia produselor de origine animal”

 

 

71550 ,,Mecanica agricolă”

2.

Guivan Ghenadii

SRL ,,Irina-Daria”

0699094651

5 ani

3.

Ignatevosean Natalia

ÎÎ,, Ignatevosean”

068384903

069623029

3 ani

4.

Capmoale Alin

SRL ,, ACRINA.N.A”

078514512

3 ani

5.

Miran Ruslan SRL ,,CARNPRODLUX ”

069160340

3 ani

6.

,,FARM MEAT PROCESSING”

Melnic Radion

022384384

3 ani

7.

SRL ,,DEBUT-SOR”

Catruc Lilea

023025777

3 ani

8.

SRL ,,CEREALE DE AUR”

Vasilachi Iurie

079705742

3 ani

9.

SRL ,,SANDRILIONA”

Frăsâneanu Vitalii

022470638

3 ani

10.

SA ,,INLAC”

Angheluţa Gheorghe

024628406

5 ani

11.

Fabrica de unt din Floreşti

Grigoraş Pavel

025022597

3 ani

12.

SA ,, Incomlac”

Jardan Vladimir

023132546

5 ani

13.

Fabrica de brînzeturi din Soroca

Iftodi Robert

023022287

5 ani

14.

SRL ,,GARCORIX”

Frumosu Iurie

0693807733

3 ani

15.

SA ,,Basarabia –Nord”

Munteanu Dumitru

023154333

5 ani

16.

SRL ELEN-CON-STIL

Ceban Veronica

022567281

068429324

3 ani

17.

SRL,, Gustul Magic”

Cestian Alexandru

078994531

3 ani

18.

SRL,, Vlados-com”

Munteanu Nina

024623955

3 ani

19.

II ,,Avant-Rusanovschi”

Rusanovschi Liudmila

068354955

4 ani

20.

SRL ,,Agro-Matei”

Motîlica Dumitru

079100395

3 ani

21.

SRL ..Bădrăgeanca”

Dondora Livia

067758988

3 ani

22.

GŢ ,, Larisa”

Ţurcan Larisa

067661455

3 ani

23.

SRL.JLC ,, Agro-Maiac”

Musteaţă Sfetlana

027175590

3 ani

24.

SRL ,,Mihalaşeni”

Ostaviuc Giorge

079790220

3 ani

25.

SRL ,,Inter-Agronom”

Ciubuc Valerie

060299990

3 ani

26.

SRL ,, EugenLux-Agro”

Nimericuc Corneiu

067381920

5 ani

27.

SRL ,,Palmoc-agro”

Ţîrchi Pavel

027157368

3 ani

28

SRL„FOURCHETTE M -”       Mamaliga Constantin

060577797

3ani

 


Pagini vizualizate: 566