Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Parteneriat social

Parteneriat cu întreprinderile şi agenţii economici din ţară:

 • S.A. "Basarabia-Nord" , str. Victoriei 90 A,  mun. Balti; 
 • S. A. "Carmez", şos. Munceşti  161, mun. Chişinău;
 • S.A. "Incomlac" , str. Calea Eşilor 180, mun. Bălţi;
 • Î.M. "Fabrica de brînzeturi din Soroca", str. Ştefan cel Mare 133, or. Soroca;
 • S.A. "Promilk", or. Floreşti;
 • S.R.L. "Baiciurin", mun. Bălţi;
 • S.R.L. "Super-Victoria", mun. Chişinău;
 • Combinatul de pîine din Bălţi;
 • UCOOP, or. Edineţ;
 • I.I. "Scutari", or. Donduşeni;
 • S.A. "Întreprindere de colectare a cerealelor", s. Rediul-Mare, r-nul Ocniţa;
 • Brutăria din s. Dîngeni, r-nul Ocniţa;
 • S.A. "Moldagrotehnica", mun. Bălţi.
 • Directia Invatamint Ocnita

Pagini vizualizate: 566