Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Personal managerial și didactic

Personalul managerial:

          1.    Cazac Marina  – director;

2.     Barbuţa Elena - director adjunct;

3.    Nichitoi Eleonora – șef secție educaţie;

4.     Alaiba Victoria– şef secţie tehnologii,mecanica agricolă;

5.     Zaharco Nelea - șef secție asigurarea calității;

6.     Percic Petru - șef secție practica de instruire;

Personalul didactic:

1.   Gavrilenco Nadejda –  profesor,  limba şi literatura română;

2.   Calaraş Eduard - şef de catedră, profesor,  discipline tehnice

3.   Galuşca Mihail -  profesor, discipline tehnologice;

4.   Ciuntu Veaceslav - şef de catedră, profesor, istorie, educaţie civică;

5.    Curdova Tatiana - pedagog social;

6.    Berco Ala –  profesor, discipline economice;

8.    Airinii Elena – profesor, matematică;

9.    Airinii Vasile – profesor, matematică, desen tehnic

10.  Blaghinin Vladimir - profesor, lb. engleză;

11.  Baltag Marin – profesor, educaţie fizică;

12.  Zaharco Nelea – profesor, discipline tehnologice;

13.  Grosu Ion – profesor, discipline tehnice;

15.  Calibina Valentina- şefa bibliotecii;

17.  Bejan Boris- profesor, desen tehnic;

18.  Nichitoi Ion – maistru-instructor, instruire individuală la Mecanizarea agriculruii;

19.  Zaharco Nicolae – maistru-instructor, instruire individuală la mecanizarea agriculruii;

20.  Savciuc Petru – profesor, biologie, chimie, protecţia muncii;

21.  Iacobciuc Valerii – profesor, geografie (prin cumul);

22.  Tinco Ion – profesor, practica de instruire, de producere;

23.  Voinescu Livia - profesor discipline economice;

24.  Percic Lilian - profesor, informatica;

25.  Berco Natalia-  profesor, l. franceză;

26. Percic Petru -  profesor biologie.

 

 


Pagini vizualizate: 566