Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Personal managerial și didactic

Personalul managerial:

          1.    Cazac Marina  – director;

2.     Munteanu Lilia - director adjunct;

3.     Apostol Valentina – director adjunct pentru educaţie;

4.     Niculcea Tatiana – şef secţie tehnologii;

5.     Nichitoi Eleonora – șef secție mecanica agricolă;

6.     Zaharco Nelea - șef secție asigurarea calității;

7.     Percic Petru - șef secție practica de instruire;

8.     Barbuţa Elena  -  metodist;

9.     Alaiba Victoria - metodist

Personalul didactic:

1.   Gavrilenco Nadejda –  profesor,  limba şi literatura română;

2.   Calaraş Eduard - şef de catedră, profesor,  discipline tehnice

3.   Galuşca Mihail -  profesor, discipline tehnologice;

4.   Ciuntu Veaceslav - şef de catedră, profesor, istorie, educaţie civică;

5.    Gutium Violeta - pedagog social;

6.    Berco Ala –  profesor, discipline economice;

7.    Munteanu Lilia - profesor, matematică;

8.    Airinii Elena – profesor, matematică;

9.    Airinii Vasile – profesor, matematică, desen tehnic

10.  Blaghinin Vladimir - profesor, lb. engleză;

11.  Baltag Marin – profesor, educaţie fizică;

12.  Zaharco Nelea – profesor, discipline tehnologice;

13.  Grosu Ion – profesor, discipline tehnice;

14.  Stîngaci Cristina – profesor, discipline economice;

15.  Calibina Valentina- şefa bibliotecii;

16.  Niculcea Tatiana - profesor, discipline tehnologice;

17.  Bejan Boris- profesor, desen tehnic;

18.  Nichitoi Ion – maistru-instructor, instruire individuală la Mecanizarea agriculruii;

19.  Zaharco Nicolae – maistru-instructor, instruire individuală la mecanizarea agriculruii;

20.  Savciuc Petru – profesor, biologie, chimie, protecţia muncii;

21.  Iacobciuc Valerii – profesor, geografie (prin cumul);

22.  Tinco Ion – profesor, practica de instruire, de producere;

23.  Voinescu Livia - profesor discipline economice;

24.  Russu Oleg - profesor, informatica;

25. Dîrzu Lidia -  profesor, l. franceză;

26. Percic Petru -  profesor biologie.

 

 


Pagini vizualizate: 566