Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Specialitățile colegiului

Medicină veterinară

SPECIALITATEA 84110 „MEDICINĂ VETERINARĂ”

activează în cadrul Colegiului de Zootehnie şi Medicină Veterinară din anul 1992, unde în prezent îşi fac studiile 165 elevi. Specialitatea "Medicină veterinară" vizează formarea la viitorii felceri veterinari a competenţelor de efectuare a activităţilor zooigienice, curativ-profilactice şi sanitar-veterinare, participarea la diagnosticul şi tratamentul bolilor la animale, participarea la efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor şi materiei prime de origine animală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Colegiul dispune de clinică veterinară şi fermă didactică, cabinete/laboratoare, înzestrate cu utilaj veterinar, medicamente, variate specii de animale, toate acestea servesc drept bază pentru efectuarea pregătirii practice a viitorilor specialişti. Felcerul veterinar va fi apt să activeze în cadrul Serviciului Veterinar de Stat şi privat,  Centrului  Republican de Diagnostică Veterinară; unităţilor deţinătoare de animale sau care transportă, depozitează şi prelucrează produsele de origine animală: la circuri, menagerii, puncte farmaceutice veterinare, în cadrul gospodăriilor piscicole, apicole, avicole, punctelor de însămînţări artificiale a animalelor, ocupînd funcţii conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 

 

Merceologie

SPECIALITATEA 41630 „MERCEOLOGIE”

activează în cadrul Colegiului de Zootehnie şi Medicină Veterinară din anul 2007, unde îşi fac studiile 174 elevi.

Specialitatea "Merceologie" vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru activitatea de achiziţie, codificare, expertiză şi comercializare a produselor agroalimentare de origine animală şi vegetală. Specialistul în merceologie trebuie să aibă o pregătire teoretică şi practică pentru a activa ca organizator şi executor al activităţilor menţionate, întocmirea şi ţinerea documentaţiei corespunzătoare fiecărei activităţi. Specialistul în merceologie poate activa la întreprinderile agricole şi agroindustriale, agrofirme, întreprinderi comerciale, societăţi pe acţiuni, la camerele de comerţ şi industrie, în serviciul vamal, ocupînd funcţiile de merceolog, expert de mărfuri, specialist în certificarea mărfurilor, şef depozit, vînzător -consultant, diler, manager la întreprinderi , marketolog, antreprenor etc. conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.

În cadrul disciplinelor activează cercuri care permit elevilor să confecţioneze: machete, planuri de afaceri, mostre, tabele, planşe, desene şi alte materiale didactice. Acest material bogat este prezentat şi la conferinţe ştiinţifice, expoziţii, concursuri: „Cel mai bun în profesie”, „Cel mai bun antreprenor al anului” etc., activităţi ce dezvoltă creativitatea elevilor şi simţul de gospodar. Practica tehnologică şi de diplomă se desfăşoară în cadrul Staţiunii didactico-experimentale, la întreprinderi de profil din ţără şi de peste hotare.

 

 

Achiziții publice

SPECIALITATEA 41610 „ACHIZIŢII PUBLICE”

activează în cadrul Colegiului de Zootehnie şi Medicină Veterinară din anul 2012, este o specialitate tînără unde îşi fac studiile 18 elevi.

Specialitatea "Achiziţii publice" vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru activitatea în cadrul întreprinderilor de certificare, achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală ca organizator şi executor al proceselor de achiziţii publice şi comercializare a produselor agricole şi agroalimentare.

Specialiştii în achiziţii publice vor putea activa în întreprinderile de certificare, achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare, burse de mărfuri, fonduri investiţionale, holdinguri şi centre de prestare a serviciilor, ocupînd funcţiile de agent de achiziţie, economist desfacere, achizitor produse şi materii prime, antreprenor etc. conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare. 

 

Planificarea și Administrarea Afacerilor

Specialitatea 41310 ”Planificarea și Administrarea Afacerilor”

 

Specialitatea 41310 „Planificarea și administarea afacerilor” a fost deschisă în anul 2016 în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară, în baza  HG nr. 842 din 7  iulie 2016.

Rolul nostru este de a forma specialiști de performanță cu calificarea Tehnician planificare, în domeniul administrării afacerilor contribuind astfel la promovarea spiritului antreprenorial și la dezvoltarea mediului economic.

În prezent avem 35 de elevi la specialitate cu frecvență la zi, durata studiilor 4 ani, cu studii în limba română, numărul de credite de studii transferabile alocate 120.

Putem confirma cu certitudine că viitorii absolvenți ai acestei specialități vor fi pregătiți pentru a iniția afaceri proprii în cele mai diverse domenii ale economiei naționale.

Specialitatea „Planificarea și administrarea afacerilor pregătește tehnicieni în planificare ce desfășoară și administrează unități de stat sau private, specialiști în activitățile de planificare, management și orice alte operațiuni economice sau care își înființează și administrează propria idee de afacere.

În cadrul  lecțiilor teoretice la disciplinile economice ,,Teoria economică”,   ,,Bazele antreprenoriatului”, ,,Economia aplicată” elevii analizează, sintetizeză, explică indicatorii economici ce influențea activitatea economică a întreprinderilor atât private cât și acelor public, de asemenea studiază structura şi criteriile de elaborare a planului de afacere.

   La lecțiile practice  ,,Practica de inițiere în specialitate” elevii aplică în practică cunoştinţele acumulate la lecțiile teortice și anume:

-        studierea  ideilor de afaceri;

-        elaborarea planului de afaceri;

-        calculareal indicatorilor economici.

 

  


Pagini vizualizate: 566