Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Admitere 2021

Componenţa comisie de admitere pe anul de învăţământ 2021-2022.

1. Belev V.     – preşedinte al comisiei de admitere, director al colegiului
2. Guţu V.       – vice-preşedinte al comisiei de admitere, director adjunct
3. Bucicova J.     – secretar responsabil al comisiei de admitere, metodist
4. Bucicov A. – membru comisiei de admitere, şef de secţie
5. Sinco O.   – membru comisiei , șef de secție

6. Bucicova J.    - membru comisiei de admitere, şefa lucrului educativ.

Planul de admitere pe anul de învăţământ 2021 – 2022

Codul specialităţii

Denumire
specialităţii 

Baza de studii

Din buget

Prin contract 

71550

Mecanizarea agriculturii

gimnaziale

 

 

71660

Transport auto

gimnaziale

 

 

81110

Agronomie

gimnaziale

 

 

71660

Contabilitate

gimnaziale

 

 

71330

Electreficarea agriculturii

gimnaziale

 

 

              Total

 

 

 

Programa de activitate al comisiei de admitere:

-   15 iulie - 03 august 2021; anunţarea rezultatelor pînă la august 2021;
-    06 august-10 august2019, concurs repetat pentru locurile neacoperite; anunţarea rezultatelor - pînă la  august 2021.

Luni – Vineri  de  la 8.00   până la 17.00    întrerupere de la 12.00 până la 14.00
Sâmbăta – de  la 8.00   până la 13.00

Duminică - zi de odihnă.
Inscrierea la concursul de admitere se face în baza actelor:
1.Actul de studii în original (cu anexa respectivă).
2. Buletinul de identitate sau  adeverinţa                          de  naştere (pentru candidaţi care n-au atins vîrsta de 16 ani, copia)
3. Certificat  de la locul  de  trai şi componenţa   familiei.
4. 6 fotografii 3 x 4;
5. Certificatul medical-tip (nr.086-U), eliberat în anul admiterii de circumscripţia  medicala respectivă;
6. Extrasul din carnetul de munca (pentru cei angajati).
7. Copia buletinelor de identitate  al părinţilor.
8. Livretul militar sau adeverinţa de premilitar.
9. Copii orfani şi copii rămaşi fără ingrijirea  părinţilor,  cu statut de copii  orfan  prezintă 
adeverinţa de confirmare, eliberată de organul de tutelă şi curatelă.
10. Сertificat de vaccinare.
 
Adresa Colegiului: MD 3822, mun.Comrat, s.Svetlîi, str. Lenin 22 .
Telefon de contact:  0 /298/ 62 – 260

 


Pagini vizualizate: 566