Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

PERSONALUL MANAGERIAL ȘI DIDACTIC

CONSILIUL   DE  ADMINISTRAŢIE:

 

Belev Vasile - Director 
Guțu Victor - Director adjunct
Balabanova Alexandra - Contabil şef
Russu Svetlana - Metodist.

Bucicov Anatoli - şef de secţie "Mecanica agricolă. Exploatarea tehnică a

transportului auto "

Sinco Olga - șef de secţie "Agronomie. Contabilitate. Electrificarea agriculturii "
Bucicova Janna - șef de secţie educație
Torlac Ion - şef instruirii practice
Olesea Bacarji  -   Șef  de secție  pentru  asigurarea  calității  

                          Liubov Lugovskaia -  Bibliotecar superior                                                              

 

 


Pagini vizualizate: 566