Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Catedre

 

Catedrele şi personalul profesoral-didactic:

 

Catedra  «DISCIPLINE  AGRARE»

Șef  de  catedră – Cercas Svetlana

 

Numele Disciplina Grad didactic Vechime în muncă
Cercas Svetlana  Discipline agronomie I 10
Hadji Alla Discipline agronomie II 12
Ianoglo Ivan Discipline agronomie I 42
Russu Nicolae Fizica /astronomia I 30
Gordievschi Gheorghi Discipline  tehnice Superior 37
Gordievscaia Tamara Discipline  tehnice Superior 36
Bucicov Anatoli Discipline  tehnice II 10
Guțu Victor Discipline  tehnice Superior 42
Sircheli Piotr Discipline  tehnice II 40
Filiciacov  Pavel   - 12
Zârnescu Constantin   - -
Tulba Victor   - 1
Caraseni  Radion   - -
Paslari Seghei   - 3
Pușca  Piotr   - 2
Torlac Ivan Discipline  tehnice I 36
Stoianova Redora Discipline  tehnice - -

 

Catedra  «DISCIPLINE FUNDMENTALE, TEHNICE  DE  SPECIALITATE»

Șef  de  catedră - Russu Nicolae

 

Numele

Disciplina

Grad didactic

Vechime în muncă

Russu Nicolae

Fizica /astronomia

1

27

Gordievschi Gheorghi

Discipline  tehnice

Superior

39

Gordievscaia Tamara

Discipline  tehnice

Superior

40

Bucicov Anatoli

Discipline  tehnice

-

8

Guțu Victor

Discipline  tehnice

Superior

39

Dergaci Nicolai

Discipline  tehnice

1

48

Gaidarji Nicolai

Discipline  tehnice

-

1

Strișcov Piotr

Discipline  tehnice

2

23

Sircheli PIOTR

Discipline  tehnice

2

37

Paslari Serghei

Discipline  tehnice

-

1

Dușcov Alexei

Discipline speciale

-

1

Torlac Ivan

Discipline tehice

1

33

 

 

Catedra  «DISCIPLINE  ECONOMICE  ȘI  EVIDENȚĂ  CONTABILĂ»

Șef  de  catedră - Sîpciu  Tatiana

 

Numele

Disciplina

Grad didactic

Vechime în muncă

Sîpciu  Tatiana

Discipline  economice

-

29

Sinico Olga

Discipline  economice

1

18

Basarab   Tatiana

Discipline  economice

-

1

Dușcova Elena

Discipline  economice

-

1

Stoinova Olga

Discipline  economice

-

4

Ciachir Dmitri

Discipline  economice

-

3

 

 

Catedra  «DISCIPLINE  DE  PROFIL  REAL»

Şef  de  catedră - Constantinova Elena

 

Numele

Disciplina

Grad didactic

Vechime în muncă

Constantinova Elena

Matematica

2

40

Popa Olga

Informatica

-

7

Mironova Maria

Matematica

2

43

Tatar  Victor

Informatica

-

1

Cebanov Mihail

Matematica

2

8

Jeju Ivan

Fizica/informatica

2

6

Staeva Galina

Chimia

2

8

 

Catedra  «LIMBI, LITERATURĂ  ȘI  EDUCAȚIA  FIZICĂ»

Șef  de  catedră - Tolmaci Alexandra

Numele Disciplina Grad didactic Vechime în muncă
Tolmaci Alexandra Limba și literatura   rusă II 17
Constantinova Elena Matematica II 42
Constantinova Tatiana Limba și literatura  rusă II 27
Popa Olga Informatica II 10
Mironova Maria  Matematica II 45
Tatar  Victor Informatica - 2
Cebanov Mihail Matematica II 9
Jeju Ivan Fizica/informatica II 10
Chiuliju  Ivanna Limba și literatura  rusă II 24
Cara Nina Limba și literatura română - 8
Bacarji Olesia Limba și literatura română - 16
Russu  Svetlana Limba și literatura română II 31
Belev  Vasili Limba germană Superior 42
Chiseliova Lilia Limba germană II 44
Calpac Anna Limba engleză - 7
Tatar Eugenia Limba și literatura română II 26
Dursunova Domnichia Limba engleză - 51
Gheorghieva Elena Limba engleză - 3

 

 

Catedra  «INSTRUIRE  PRACTICĂ»

Șef  de  catedră - Torlac Ivan

 

Numele

Disciplina

Grad didactic

Vechime în muncă

Torlac Ivan

Discipline tehice

1

33

Balabanov  Fedosei

instructor-maiștri de instruirea  conducător  auto

-

1

Boev Alexandr

instructor-maiștri de instruirea  conducător  auto

-

21

Jeju Vasile

instructor-maiștri de instruirea  conducător  auto

-

1

Burca Fiodor

laborant,  instruirea   practica    sudară

 

2

Cioban Alexandr

instructor-maiștri de instruirea  tractor

-

3

Cercas Iuri

instructor-maiștri de instruirea  comb

-

3

Ghetmancenco Andrei

instructor-maiștri de instruirea  conducător  auto

-

3

Lugovskoi Nicolai

instructor-maiștri de instruirea  conducător  auto

-

18

Lugovscoi Vladimir

instruirea practica strungar

-

10

Peicov Piotr

laborant, instruirea  practica  lăcătuș

-

48

Radov Gheorghi

laborant, instruirea   practică  fierar

-

3

Nedelicev Serghei

instructor-maiștri de instruirea  tractor

-

1

Uzun Vitali

instructor-maiștri de instruirea  tractor

-

3

 

 

Catedra  «DISCIPLINE  SOCIO – UMANE»

Șef  de  catedră - Todorova Natalia

 

Numele Disciplina Grad didactic Vechime în muncă
Todorova Natalia Geografia I 30
Gaidarji  Natalia Discipline sociale II 17
Diugher Polina Istoria  II 21
Bucicova Jana Istoria I 22
Boev Ilia Educația fizică II 34
Mutavci  Lilia Educația fizică II 14
Lugovskaia  Liubov Educația  civică II 9
Sîpciu  Tatiana  Discipline  economice II 32
Sinico Olga Discipline  economice I 22
Ciachir Dmitri Discipline  economice - 5
Mazâlo Alla Discipline  economice - -
Cebanov Nicolai Discipline  economice - -
Pasenco  Anna Biologia  I 52
Nicolaev  Vladimir Discipline privind  efectivele de animele - 40
Panaitova Feodora Chimia II 39

 

 

 

Catedra  « CATEDRA  DIRIGINȚILOR  DE  GRUPĂ  ȘI  PEDAGOGILOR  SOCIALE »

Șef  de  catedră - Bucicova  Jana

 

Numele

Disciplina

Grad didactic

Vechime în muncă

Bucicova  Jana

Director  adjunct  pentru  educație

I

22

Cara Nina

Șef   de  bibliotecă

2

12

Cojocaru Vitalie 

Pedagogul  social

-

21

Iasabaș Maria

Pedagogul  social

-

17

 

 


Pagini vizualizate: 566