Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Specialitățile colegiului

        

SPECIALITĂŢILE ŞI CONTINGENTUL DE ELEV

Astăzi, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi – prezintă una dintre cele mai mari  instituţii de învăţământ din subordonarea Ministerului   Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova.
        Instruirea viitorilor specialişti în domeniul complexului agrar – industrial se desfăşoară la patru specialităţi:

*      71550   Mecanizarea agriculturii (tehnician).    

*      71660   Transport auto (tehnician).   

*      81110   Agronomie (agronom).  

*      41110 Contabilitate (contabil).

*      71330 Electreficarea agriculturii

 

 

                            Specialitatea 71550 „Mecanizarea agriculturii”. 
Calificarea specialistului - tehnician.
Tehnicianul se preocupă de deservirea şi reparaţia tehnicii agricole. Specialistul poate să activeze în asociaţii agricole, întreprinderi agricole, staţiuni de automobile în calitate de conducător al unităţilor respective, fermier.

 

 

   

                           Specialitatea 71660 „Transport auto”
Calificarea specialistului – tehnician.
Specialistul acestei profesii poate să activeze la întreprinderi şi asociaţii care acordă servicii în domeniul transportului rutier, să asigure organizarea şi exploatarea transportului rutier
rutier, deservirea şi reparaţia automobilelor, să realizeze vânzarea automobilelor şi a utilajului respectiv, ocupând postul în corespundere cu calificarea obţinută.
 

                                                                                                                                       

     

 

 

 

 

                                 Specialitatea 41110  „Contabilitate
Calificarea specialistului – contabil.
Contabilul fixează componenţa şi resursele mijloacelor gospodăriilor, a valorilor materiale, cheltuielile în producere, realizarea producţiei, rezultatele activităţilor financiare, calculele cu furnizorul şi clienţii. Specialistul evidenţei în contabilitate poate să activeze în domeniul contabilităţii la întreprinderile agricole şi industrial – agricole, în asociaţii ţărăneşti (gospodării de fermieri, societăţi acţionare) şi în alte unităţi din sectorul agrar.

                  

                                                                                                                                                            

 

 

                                  Specialitatea 81110  „Agronomie”

Calificarea specialistului – agronom.
Specialiştii profilului agronomic sânt destinaţi să activeze în cea mai importantă latură a sectorului agricol al Republicii Moldova „fitotehnie”.Agronomul poate să activeze la întreprinderile agricole, asociaţii în calitate de conducător al diferitor structuri, fermier (sere, oranjerie, instituţii ştiinţifice de cercetare, instituţii de învăţământ).
 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                              Specialitatea 71330 „Electrificarea agriculturii”

 Vizează pregătirea tehnicienilor cu studii medii de specialitate în domeniile electrificării şi automatizării ramurilor agriculturii.Specialistul în electrificarea agriculturii va avea o pregătire teoretică şi practică, care i-ar permite să activeze ca organizator şi executor la electrificarea şi automatizarea proceselor tehnologice în producerea şi prelucrarea produselor producţiei agricole de origine vegetală şi animalieră.

Specialistul poate activa la întreprinderile, asociaţiile agricole ca conducător al subdiviziunilor structurale, întreprinzător, executor al operaţiilor tehnologice de montare şi întreţinere tehnică a instalaţiilor electrice şi dispozitivelor de automatizare din sectorul agrar, poate ocupa şi alte posturi corespunzătoare calificării obţinute.Specialiştii se pot angaja atât în ramurile din domeniul agriculturii, cât şi în localităţile urbane la Reţelele Electrice de Distribuire, sau în cadrul diferitor întreprinderi individuale.

 


Pagini vizualizate: 566