Portalul Unic a Colegiilor Agro-Industriale din Republica Moldova Logo

Elaborat cu suportul

Parteneriat social

Parteneriat educațional cu universitatea „A.Russo” din Bălți

Șirul parteneriatelor educaționale pentru IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca capătă amploare, în luna martie, 2019, administrația Colegiului a semnat un Acord de parteneriat educațional cu Universitatea de Stat „A.Russo” din Băți. Documentul are drept scop stabilirea legăturilor între elevii/studenții și cadrele didactice din instituțiile  implicate, dezvoltarea spiritului de colaborare între instituțiile de învățământ, cadre didactice și elevi/studenți, implementarea în comun a unor proiecte educaționale. Acest acord prevede mai multe domenii de cooperare: învățământ, cercetare, cultură, sport, organizarea de schimburi de bune practici, turism și mediu ș.a.

Noi oportunități pentru IP CTAS...

          Un nou parteneriat de colaborare pentru IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. La data de 17 mai, 2019, directorul instituției, Constantin Nesterenco a semnat un acord, în acest sens, cu adminsitrația IP Colegiul Tehnic „ Samuil Isopescu” din Suceava, România. Parteneriatul de colaborare are drept scop realizarea unui schimb de bune practici între parteneri. Elevii și angajații unităților de învățământ vor participa activ la diverse evenimente și activități realizate de parteneri, vor face schimb de experiență în vederea formării unor specialiști de calitate. La fel se vor realiza diverse proiecte educaționale și antreprenoriale în comun. Elevii vor avea posibilitatea să efectueze stagiile de practică, implicându-se în diferite programe de educație curriculară sau extracurriculară. Atât elevii cât și cadrele didactice își vor extinde domeniul cercetărilor științifice prin accesul la proiecte în parteneriat cu alte instituții și organizații publice din țară și de peste hotare. Parteneriatul de colaborare dintre IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca și IP Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava este o dovadă în plus că obiectivul conducerii Colegiului din Soroca este pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și promovarea în continuare a imaginii instutuției, care pe parcursul celor 111 ani de activitate a avut un loc parte în șirul instutuțiilor de învățământ cu profil agrar din Republica Moldova.

Parteneriatele - cheia succesului în muncă

Azi, 17.04.19, IP CTAS, reprezentată de către directorul acesteia, a încheiat Acorduri de parteneriat, de nivel regional, cu Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Florești, reprezentată de Cocerovschi Anatolie, în calitate de șef de Direcție și cu Direcția Agricultură și Alimentație și Relații Funciare a Consiliului Raional Drochia, reprezentată de Nicora Ion, în calitate de șef de Direcție.

Semnarea acestor parteneriate oferă instituției posibilități de colaborare cu producătorii agricoli prin: stagii de practică, schimb de experiență și bune practice în domeniul agriculturii, desfășurarea de seminare, training-uri și chiar conferințe, proiecte la nivel regional.

Interesul comun este de a oferi tinerilor posibilitatea să îmbrățișeze meseriile pentru care au o predispoziție, să-și valorifice competențele și, totodată, să-și construiască o carieră de succes în Republica Moldova.

Acordurile încheiate vor contribui la promovarea imaginii instituției, și, în același timp, producătorii agricoli din raioanele Drochia și Florești se vor putea implica activ în procesul educațional prin posibilitățile oferite de  învățământul dual, implementat din anul viitor de studii, în cadrul IP CTAS.

În contextul unei societăţi în continuă schimbare, învăţământul  trebuie să-şi asume o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. Din această perspectivă, parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor orientate spre formarea viitorilor tehnicieni.

 

 

 

 

Pe data de 30 septembrie, 2015, a avut loc un Forum Raional cu genericul „Eficienţa Energetică în sprijinul consumatorilor finali”. În cadrul acestui forum s-a discutat despre problemele eficienţei energetice prin folosirea resurselor netradiţionale de obţinere a energiei electrice şi anume energia solară prin elemente fotovoltaice.

De asemenea, s-a prezentat producţia firmei Ecowatt panouri fotovoltaice Polycristaline 250W.

La acest forum au fost invitaţi atât profesorii cât şi elevii Colegiului Tehnic Agricol din Soroca.

Considerăm că evenimentul a fost de bun augur pentru elevi, deoarece au fost relevate avantajele şi dezavantajele utilizării acestor elemente.

 

 

 

 

Instituţia de învăţământ colaborează cu următoarele întreprinderi industriale:

Întreprinderea de Stat pentru silvicultură, r-nul Soroca

FPC ”AMG-Kerner”, Soroca

Întreprinderea pentru Protecţia Solurilor, Soroca

Întreprinderea de Stat "Chetrosu”, r-nul Anenii–Noi

SA "Alfa–Nistru”, Soroca

ÎM "Fabrica de Brânzeturi”, Soroca

SA "Incomlac”, Făleşti

SA "Servicii Comunale”, Floreşti

SRL "Testor”, Soroca

SA "Red Nord–Vest”, Soroca

SA "Red Nord–Vest”, Donduşeni

SA "Reţele Electrice de Distribuire Nord”, Bălţi etc.

Parteneriate cu instituții din țările vecine

          În luna martie, anul curent, Colegiul a stabilit relații de colaborare cu Academia Agricolă de Stat din Kostroma, Rusia.

La rugămintea reprezentanților acestei instituții, în rol de intermediari, dar și ajutor, din punct de vedere lingvistic, administrația Colegiului a trimis mai multe scrisori de intenție spre opt universități cu același profil din diferite zone ale României.

 


 


 


 

 


Pagini vizualizate: 566